Kalendarz pylenia. Co teraz pyli i skąd to wiemy? - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Rok z alergią

Kalendarz pylenia. Co teraz pyli i skąd to wiemy?

/ 5.

Do przeczytania w 8 minut
Dzięki kalendarzowi pylenia wiemy, co i kiedy pyli. Warto zaglądać do niego nie tylko wiosną, ale również przez cały rok. Skąd pochodzą dane w kalendarzu pylenia? Jak je interpretować? I gdzie taki kalendarz znaleźć? Przeczytajcie nasz przewodnik po monitoringu pyłkowym w Polsce.

Czym jest kalendarz pylenia?

Kalendarz pylenia jest narzędziem przydatnym szczególnie dla osób z alergiami wziewnymi odczuwających objawy sezonowo – w nasileniu, które zależy od obecności alergenów w powietrzu. Przez cały rok informuje przecież o tym, kiedy, gdzie i w jakiej ilości występują w atmosferze pyłki danej rośliny bądź zarodniki grzybów mikroskopowych.

Znajomość kalendarza pylenia ułatwia planowanie aktywności na świeżym powietrzu w sezonie pylenia, a także unikanie przebywania na zewnątrz w przypadku wysokiego stężenia pyłków. Jego rola jest jednak istotna nie tylko w działaniach profilaktycznych, ale również w diagnostyce oraz ocenie skuteczności leczenia pyłkowicy [1].

Ogólnopolski kalendarz pylenia powstaje dzięki danym gromadzonym od 1990 roku przez punkty skupione wokół Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych (OBAS) [2]. Pomiary pochodzą z 14 stacji reprezentatywnych dla głównych regionów Polski [4]. Wyniki są uśrednione. Kalendarz bazuje na wartościach dobowych obliczonych dla danego pyłku [2]. Dzięki wieloletnim danym monitoringu pyłkowego możliwe jest także prognozowanie początku i intensywności pylenia.

Gdzie znaleźć kalendarz pylenia?

Informacje o aktualnym stężeniu pyłków w powietrzu całej Polski znajdują się na stronie Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych (www.alergen.info.pl). Kalendarze pylenia – przygotowywane na podstawie danych OBAS – dostępne są także w innych serwisach i aplikacjach. Regionalny monitoring pyłkowy prowadzi też kilka ośrodków akademickich w Polsce. Są to np.:

Pylenie roślin w Polsce

W Polsce pylenie roślin rozpoczyna się zazwyczaj pod koniec stycznia i trwa aż do października. Przy czym zarodniki grzybów mikroskopowych mogą występować w powietrzu cały czas – od stycznia aż do grudnia. W poszczególnych latach notuje się zmiany zarówno jeśli chodzi o rozpoczęcie, jak i o zakończenie pylenia. Oznacza to, że sezony pyłkowe w Polsce zaczynają się wcześniej oraz trwają dłużej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu [1]. Zmiany następują także w zakresie intensywności pylenia. Zwiększone pylenie wiąże się także m.in. ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze [3].

Kwitnąca gałązka wierzby

Regiony pylenia

Przebieg pylenia zróżnicowany jest również regionalnie. W kalendarzu prowadzonym przez OBAS można odczytać dane dla czterech regionów klimatycznych kraju [5].

RegionObszar

I

woj. zachodniopomorskie (część południowo-zachodnia), woj. lubuskie, woj. dolnośląskie (prócz przygranicza), woj. opolskie oraz woj. wielkopolskie (część zachodnia)

II

woj. zachodniopomorskie (część środkowa), woj. wielkopolskie, woj. kujawsko-pomorskie (część południowa), woj. łódzkie, woj. śląskie, woj. małopolskie, a także woj. podkarpackie (prócz rejonów górskich)

III

woj. zachodniopomorskie (część północno-wschodnia), woj. pomorskie, woj. wielkopolskie (część północna), woj. kujawsko-pomorskie, woj. warmińsko-mazurskie (część zachodnia), woj. mazowieckie, woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie oraz woj. podlaskie (część południowo-wschodnia)

IV

górskie części woj.: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz Suwalszczyzna (województwo warmińsko-mazurskiego – część wschodnia, woj. podlaskie – część północna)

Najcieplejszy jest region I, natomiast najzimniejszy – region IV, a od temperatury powietrza w dużym stopniu zależy przebieg pylenia. Natomiast jeśli chodzi o pylenie drzew i traw, obszary górskie na południu i północno-wschodnia Polska (region IV) mają około dwutygodniowe opóźnienie w stosunku do regionów cieplejszych, takich jak Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk (region I) [5]. Jednak pylenie roślin złożonych, czyli chwastów, rozpoczyna się wcześniej na Lubelszczyźnie, Małopolsce i w Świętokrzyskiem (regiony II i III), a następnie przesuwa się na północny zachód [6].

Krajobraz Polski z lotu ptaka

Jak czytać kalendarz pylenia?

Kalendarz pylenia OBAS jest prezentowany w formie czterech oddzielnych tabel z danymi dla określonych regionów [1]. Uwzględnia także poszczególne dekady każdego miesiąca. Można z niego odczytać stężenie 14 pyłków: leszczyny, olszy, brzozy, topoli, dębu, traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy, bylicy, ambrozji oraz CladosporiumAlternaria.

Do oznaczania stężenia pyłków w tabelach używa się kolorów:

  • białego – brak pylenia,
  • żółtego – małe stężenie pyłków,
  • pomarańczowego – średnie stężenie pyłków,
  • czerwonego – wysokie stężenie pyłków [5].

Przeczytaj także:

Kalendarz pylenia: miesiąc po miesiącu

Sezon pylenia osobom z alergiami daje się we znaki szczególnie wiosną, ale tak naprawdę trwa już od zimy. Zaczyna się, gdy tylko ustąpią mrozy. Od stycznia niemal każdego miesiąca w powietrzu mogą być wykrywalne pyłki roślin wiatropylnych, dlatego warto na bieżąco śledzić kalendarz pylenia.

MiesiącCo pyli?Czytaj więcej

Styczeń

W styczniu pojawiają się wczesne alergeny pyłkowe. Są to zazwyczaj pojedyncze ziarna pyłku leszczyny i olszyCo pyli w styczniu?

Luty

W lutym pyłki leszczyny i olszy osiągają już wysokie stężenia. Dodatkowo zaczyna pylić także cisCo pyli w lutym?

Marzec

Wraz z początkiem marca alergenów w powietrzu przybywa. Zaczynają pylić wierzba i topola. Trwa również szczyt pylenia cisuCo pyli w marcu?

Kwiecień

W kwietniu stężenie pyłków w powietrzu bywa bardzo wysokie. Pylą: jesion, brzoza, dąb, grab, buk, a także topola. Szczytowy okres pylenia brzozy przypada natomiast na drugą połowę kwietniaCo pyli w kwietniu?

Maj

W kalendarzu pylenia widać, że od maja zaczyna się pełnia sezonu alergicznego. Wciąż pyli brzoza. Jednocześnie startuje pylenie traw, które – według badań ECAP – są alergenami wziewnymi o najistotniejszym znaczeniu klinicznym w Polsce. Wysokie stężenie osiąga pyłek dębu. Pylą też babka, szczaw i pokrzywa. Dodatkowo od maja w wysokim stężeniu występują w powietrzu również zarodniki CladosporiumAlternaria. Stężenie to nie spada aż do początku październikaCo pyli w maju?

Czerwiec

Czerwiec w kalendarzu pylenia jest oznaczony jako miesiąc, na który przypada wysokie stężenie pyłków traw. Mocno pylą również szczaw i pokrzywa. Poza tym w powietrzu unoszą się alergeny babki oraz komosyCo pyli w czerwcu?

Lipiec

W lipcu wśród pylących roślin wciąż prym wiodą trawy, a poza nimi – szczaw, a także pokrzywa. Dalej trwa okres pylenia babki oraz komosy. Wzrasta także stężenie pyłków bylicyCo pyli w lipcu?

 

Sierpień

W sierpniu mocna pylą: pokrzywa, komosa, bylica oraz ambrozja. Nadal utrzymuje się też pylenie traw, babki i szczawiuCo pyli w sierpniu?

Wrzesień

Na wrzesień przypada ostatni etap pylenia traw. Rośnie natomiast znaczenie ambrozji, której pylenie do połowy miesiąca staje się już wysokie. Poza tym pylą jeszcze: babka, pokrzywa, a także bylicaCo pyli we wrześniu?

Październik

W październiku pylenie ustaje, choć nie kończy się całkiem. Żadne pyłki – oprócz zarodników Cladosporium – nie osiągają wtedy wysokiego stężenia w powietrzu. W niektórych regionach w niskim stężeniu mogą występować pokrzywa, bylica, a także ambrozjaCo pyli w październiku?

Listopad

Natomiast listopadowe powietrze wolne jest już od pyłków roślin, ale znajdują się w nim zarodniki grzybów Cladosporium AlternariaCo pyli w listopadzie?

Grudzień

Z kolei w grudniu w powietrzu nadal utrzymują się zarodniki grzybów Cladosporium, które są alergenami wewnątrzdomowymiPleśnie w domu.
Co robić?

Aleksandra Lipiec

[1] Rapiejko P., Monitoring pyłkowy w praktyce AD 2017 (2017). Alergia,2, 17–19. Online: http://alergia.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/17-19-Monitoring-pylkowy-w-praktyce-AD-2017-2..pdf

[2] Rapiejko P., Pomiary stężenia pyłku (2018). OBAS – serwis alergologiczny. Online: http://www.alergen.info.pl/Pomiary_stezenia_pylku

[3] Pałczyński C., Zmiany klimatu, miejska wyspa ciepła i choroby alergiczne (2012). Alergia, 4, 26–28. Online: https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/projekty/UHI/Zmiany_klimatu.pdf

[4] Majkowska-Wojciechowska B., Myszkowska D., Sieci aerobiologiczne w Polsce i na świecie (2023). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/podrecznik/alergologia/chapter/B77.132.39.30.12.12

[5] Kalendarz pylenia roślin. OBAS – serwis alergologiczny. Online: http://www.alergen.info.pl/kalendarz_pylenia_roslin.php

[6] Rapiejko P., Jak duże mogą być różnice między regionami Polski w zakresie czasu wystąpienia początku pylenia roślin? Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/alergologia/ekspert/wywiady/339770,jak-duze-moga-byc-roznice-miedzy-regionami-polski-w-zakresie-czasu-wystapienia-poczatku-pylenia-roslin