Wczesne alergeny. Co pyli w styczniu? - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Rok z alergią

Wczesne alergeny. Co pyli w styczniu?

/ 5.

Do przeczytania w 5 minut
Choć styczniowa aura wydaje się sprzyjać alergikom wrażliwym na pyłki, wczesne alergeny mogą już krążyć w powietrzu. Według przewidywań w tym roku pylenie rozpocznie się wcześniej niż zwykle i będzie bardziej intensywne [1]. Alergicy za chwilę zaczną śledzić komunikaty pyłkowe dotyczące leszczyny i olszy, które zimą otwierają sezon pylenia.

UWAGA na wczesne alergeny:
Tegoroczne prognozy pylenia mówią, że ziarna pyłku leszczyny i olszy lokalnie mogą pojawić się już w tym tygodniu [1,2].

Mężczyzna z katarem siennym, który może być spowodowany przez wczesne alergeny

Pylenie leszczyny, czyli wczesne alergeny: czas – start!

Pyłek leszczyny należy do wczesnych alergenów

Leszczyna to pierwszy, a jednocześnie jeden z najbardziej alergogennych pyłków, na które eksponowani są alergicy. Czasem zaczyna unosić się w powietrzu już w pierwszej połowie stycznia, zwykle jest to jednak koniec miesiąca (zależnie od warunków pogodowych) [1,3,4,5]. W Polsce dziko rośnie tylko jeden gatunek – leszczyna pospolita (Corylus avellana) [5]. Rozpoczęcie pylenia leszczyny nieformalnie uznaje się za początek przedwiośnia [4]. Najwyższego stężenia pyłku tej rośliny należy spodziewać się w marcu [4].

Objawy alergii na leszczynę (alergiczny nieżyt nosa i spojówek) u wszystkich osób uczulonych pojawiają się przy stężeniu 80 z/m3. Za próg występowania objawów nasilonych uznaje się stężenie powyżej 150 z/m3 [3].

Stężenie pyłku leszczyny w dużym stopniu zależy od regionu – w 2007 roku w Lublinie było ono aż 15 razy wyższe niż we Wrocławiu [5]. U alergików uczulonych na leszczynę występują reakcje krzyżowe z pyłkami innych roślin. Oznacza to, że objawy alergii mogą dawać się we znaki także w okresie pylenia olszy i brzozy [3,5]. Poza tym część alergików wrażliwych na pyłki leszczyny reaguje też na orzechy laskowe, a nawet na jabłka, wiśnie, seler i marchew [4,5].

Olsza w styczniu. Czy wczesnych alergenów będzie więcej?

W całym zeszłym stuleciu obserwowany był ekstremalny wzrost częstości alergii pyłkowej [6]. Ostatnie lata pokazują, że początek pylenia znacznie się przesunął – o 10 do nawet 40 dni [7]. Duże wahania (30–50 dni) występują m.in. w przebieg sezonu pyłkowego leszczyny i olszy [8].

Olsza, która jest drugim z listy wczesnych alergenów, może pylić już w styczniu, choć zazwyczaj początek jej pylenia przypada na luty. Następne w kolejności są topola, wierzba, cis, które – póki co – najczęściej zaczynają pylić dopiero od marca [10].

A co z chwastami i trawami? Alergeny te, najliczniej występujące w powietrzu na przełomie lata i jesieni, zaczynają uwalniać swoje pyłki 5–15 dni później niż w latach poprzednich [7].

To wszystko ma związek z działaniem warunków atmosferycznych takich jak temperatura i opady [7]. Od kilkudziesięciu lat obserwuje się, że podwyższenie temperatury oznacza wcześniejsze rozpoczęcia sezonu pylenia [7]. Poza tym – w związku ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze – dochodzi do zwiększenia produkcji pyłków [7].

Badania przeprowadzone w Krakowie (2010–2015) wykazały, że wysokie stężenie pyłków olszy i leszczyny w 100% pokrywa się z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM 10 [11]. Jest to sygnał, który wyraźnie wskazuje, że obecność pyłków w powietrzu będzie coraz bardziej uciążliwa dla alergików. Rośnie agresywność pyłków (bo mają w sobie więcej alergenów) i wydłuża się okres ich występowania w powietrzu [10].

Smog nad miastem

Przeczytaj także:

Nie tylko pyłki – inne alergeny wziewne

Zimą alergicy mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia nie tylko z powodu wczesnych alergenów pyłkowych. Przez cały rok problem stanowią zarodniki grzybów pleśniowych, zwłaszcza z rodzaju Cladosporium. Ich obecności sprzyjają brak przymrozków i duża wilgotność powietrza, a takie warunki coraz częściej panują w zimie. W zeszłym roku średnia temperatura w styczniu wyniosła w Polsce 2,9°C [12].

Grzyby Cladosporium stanowią nawet 80% zarodników wykrywanych w powietrzu [13]. Są częstym alergenem wziewnym, rzadko jednak stwierdza się alergię tylko na grzyby, a zwłaszcza na pojedynczy gatunek. Przeważnie towarzyszy ona alergii na roztocze bądź pyłki [13].

Kolejnym istotnym źródłem alergenów wziewnych jest roztocze kurzu domowego. O obecności roztoczy należy pamiętać również w styczniu. To dlatego, że wnętrza domów w czasie sezonu grzewczego są dla tych pajęczaków idealnym środowiskiem do rozwoju.

Aleksandra Lipiec

[1] Komunikat aerobiologiczny. Alergen.info. Online: http://www.alergen.info.pl/

[2] Aktualna prognoza pylenia. Momester Nasal. Online: https://www.momesternasal.pl/aktualna-prognoza-pylenia/

[3] Pyłek leszczyny w powietrzu wybranych miast Polski w 2015 r. (2015). Alergoprofil, 11(3), 40–44. Online: http://www.mededu.home.pl/linki/AP3-2015_Pylek_leszczyny_w_powietrzu_wybranych_miast_Polski.pdf

[4] Kalendarz pylenia – cz. 1 Leszczyna. Online: https://alergiczne.info/kalendarz-pylenia-cz-1-leszczyna/

[5] Rapiejko P., Lipiec A., Alergeny pyłku leszczyny (2007). Alergoprofil, 3(2), 24–29. Online: https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/9/6

[6] Majkowska-Wojciechowska B., Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce (2016). Alergia Astma Immunologia, 21 (1): 5–15. Online: https://alergia-astma-immunologia.pl/2016_21_1/AAI_01_2016_majkowska.pdf

[7] Zhang Y., Steiner A.L., Projected climate-driven changes in pollen emission season length and magnitude over the continental United States (2022). Nature Communications, 13(1234). Online: https://www.nature.com/articles/s41467-022-28764-0

[8] Rapiejko P., Lipiec A., Analiza stężenia pyłku leszczyny, olszy i brzozy w Polsce w 2010 roku (2010), 1, 51–52. Online: http://alergia.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/Analiza-st%C4%99%C5%BCenia-py%C5%82ku-leszczyny-olszy-i-brzozy-w-Polsce-w-2010-roku.pdf

[9] Rapiejko P., Alergeny pyłku olszy (2007). Alergoprofil, 3(3), 28–33. Online: https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/22/18

[10] Wantuch D., Sezon na alergie. Alergicy cierpią dłużej i bardziej niż kiedyś. Dlaczego? (2022). Gazeta Wyborcza. Online: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,28468823,sezon-na-alergie-alergicy-cierpia-dluzej-i-bardziej-niz-kiedys.html

[11] Czarnobilska E. i in., Wpływ zanieczyszczenia powietrza na wzrost występowania chorób alergicznych (2017). Przegląd Lekarski, 74(11), 575–580. Online: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/142161/czarnobilska_et-al_wplyw_zanieczyszczenia_powietrza_na_wzrost_wystepowania_chorob_alergicznych_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[12] Miętus M., Charakterystyka wybranych elementów klimatu w Polsce w styczniu 2023 roku (2023). Online: https://imgw.pl/wydarzenia/charakterystyka-wybranych-elementow-klimatu-w-polsce-w-styczniu-2023-roku

[13] Wiszniewska M., Alergia dróg oddechowych na grzyby pleśniowe uwarunkowana ekspozycją komunalną i zawodową: występowanie, czynniki ryzyka, obraz kliniczny (2007). Online: https://ppm.imp.lodz.pl/docstore/download/IMP08f80726da1b4451897d83f9dd248b3a/WiszniewskaM_doktorat_wcag.pdf?entityType=