Czy utrata węchu może wynikać z alergii? Przyczyny anosmii - Strefa Alergii
Strefa Alergii | ABC Alergii

Czy utrata węchu może wynikać z alergii? Przyczyny anosmii

/ 5.

Do przeczytania w 5 minut
Utrata węchu od czasu wybuchu pandemii jest objawem w bezpośredni sposób łączonym z chorobą COVID-19, utrzymującym się jeszcze długo po chorobie. To oczywiste skojarzenie może być jednak mylące. Anosmia ma wiele różnych przyczyn. Czy alergia jest jedną z nich? Sprawdzamy.

Zagadka percepcji zapachów

W nabłonku węchowym znajduje się 30 milionów neuronów receptorowych, w tym 350 receptorów węchowych, które umożliwiają ludziom wykrywanie różnych zapachów [1]. Dzięki nim działa nasz zmysł węchu.

Wszystko zaczyna się od wdechu, wraz z którym do dróg oddechowych dostaje się powietrze wraz z zawartością zapachową. Substancje zapachowe rozpuszczają się w śluzie i aktywują receptory węchowe. Informacje odbierane przez receptory są przetwarzane w opuszce węchowej, a następnie przekazywane do kolejnych ośrodkowych struktur mózgowych [1,2]. Trafiają do pierwotnych ośrodków węchowych – układu limbicznego (odpowiedzialnego za emocje) i podwzgórza (odpowiedzialnego za pamięć), a ostatecznie do kory węchowej, gdzie dochodzi do właściwej percepcji zapachów [1].

Kobieta w kuchni wącha pomarańczę

Czym jest anosmia?

Ten skomplikowany mechanizm, w którym odbierany jest zapach, może ulec zaburzeniu pod wpływem wielu różnych czynników. W skrajnych przypadkach dochodzi do anosmii, czyli utraty węchu i niemożności prawidłowej identyfikacji zapachów. Anosmię wykrywa się za pomocą obiektywnego, standaryzowanego testu węchowego [3]. To dlatego, że ocena własnych funkcji węchowych przez pacjenta jest subiektywna i mało precyzyjna.

Klasyczna anosmia oznacza całkowity brak węchu, ale wyróżnia się również:

 • hiposmię lub mikrosmię – częściową utratę węchu,
 • specyficzną anosmię – niemożność wykrycia tylko jednej lub większej liczby substancji zapachowych, podczas gdy inne są odbierane prawidłowo,
 • anosmię funkcjonalną – utrzymywanie się jedynie śladowych funkcji węchowych, niezauważalnych w życiu codziennym [3].

Innymi zaburzeniami węchu są:

 • parosmia – zniekształcone odbieranie zapachów i trudności w ich charakteryzowaniu,
 • fantosmia – wyczuwanie zapachów bez bodźca zewnętrznego, czyli ich źródła (omamy, halucynacje zapachowe) [3].

Największe europejskie badanie populacyjne dotyczące zapachu wykazało, że dysfunkcje węchowe występują aż u 19,4% ludzi w całej Unii Europejskiej [1]. Ansomia i inne zaburzenia dotyczą przed wszystkim ludzi w starszym wieku. Wiążą się ze zmniejszeniem apetytu (a w konsekwencji – niedożywieniem) i obniżeniem odporności organizmu. Zwiększają również ryzyko wystąpienia zatrucia (np. tlenkiem węgla) i bezdechu sennego [1,9].

Przeczytaj także:

Przyczyny utraty węchu

Powszechnie znane są powiązania zarówno anosmii, jak i innych zaburzeń węchu z chorobą COVID-19 [4]. COVID-19 w pierwszej kolejności atakuje komórki podporowe neuronów (istotną częścią nabłonka węchowego) [9]. Jednak do występowania utraty węchu mogą przyczynić się również inne infekcje wirusowe (wirusy przeziębienia i grypy).

Wnikanie wirusa do dróg oddechowych

Liczne badania wskazują, że na węch wpływają czynniki zapalne, a zwłaszcza przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok (z polipami nosa) [1,9]. Ale na tym nie kończy się lista możliwych przyczyn utraty węchu. Do anosmii może dojść m.in. w wyniku:

 • urazowego uszkodzenia mózgu,
 • obecności guzów wewnątrzczaszkowych,
 • wieloletniego palenia papierosów czy picia alkoholu,
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych,
 • narażenia na substancje toksyczne,
 • przyjmowania niektórych leków,
 • chorób neurodegeneracyjnych (np. choroby Alzheimera i Parkinsona) [1,9].

Utrata węchu a alergia

Przejściowa utrata węchu związana z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa według niektórych badaczy jest wręcz jednym z głównych objawów tej choroby [8]. Z przeglądu literatury naukowej wynika, że częstość występowania zaburzeń węchu przy katarze alergicznym mieści się w przedziale 20–40% [8].

Zaburzenia węchu zgłasza 23% pacjentów z katarem alergicznym występującym przez mniej niż 10 lat. Natomiast w grupie pacjentów chorujących od ponad 10 lat odsetek ten wynosi aż 43% [8]. W przypadku dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa częstość występowania zaburzeń węchu również może przekraczać 40%, co pokazało badanie przeprowadzone wśród pacjentów pediatrycznych w Hiszpanii [6]. Rozpowszechnienie tego problemu jest zatem dużo większe, niż wskazuje powszechna świadomość.

Największe ryzyko utraty węchy dotyczy osób, u których katar utrzymuje się długotrwale, objawy są mocno nasilone, nieżyt nosa ma niekontrolowany przebieg i nie ustępuje mimo leczenia [5]. Utrata węchu jest związana z powiększeniem małżowin nosowych i deformacją przegrody nosowej w wyniku obrzęku [5].

Co ciekawe, do upośledzania węchu może dojść także w niektórych przypadkach alergii pokarmowej. Bywa, że kontakt z uczulającymi pokarmami wywołuje objawy takie jak: wyczuwanie odrzucającego zapachu, nudności i wymioty [7].

Aleksandra Lipiec

[1] Mullol J., Mariño-Sánchez F., Valls M., Alobid I., Marin C., The sense of smell in chronic rhinosinusitis (2020). Journal of Allergy and Clinical Immunology, 145(3), 773–776. Online: https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(20)30113-5/fulltext

[2] Mydlikowska-Śmigórska A., Śmigórski K., Podstawy neuroanatomiczne i neurofizjologiczne ludzkiego układu węchowego (2016). Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 11(4), 125–134. Online: https://www.termedia.pl/Podstawy-neuroanatomiczne-i-neurofizjologiczne-ludzkiego-ukladu-wechowego,46,29341,1,0.html

[3] Patel Z.M., International consensus statement on allergy and rhinology: Olfaction (2022). International Forum of Allergy & Rhinology, 12(4), 327–680. Online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alr.22929

[4] Mastrangelo A., Smell and taste disorders in COVID 19: from pathogenesis to clinical features and outcomes (2021), tłum. K. Sawczyńska. Neuroscience Letters, 748. Online: https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/272190,zaburzenia-wechu-i-smaku-w-przebiegu-covid-19-od-patogenezy-do-objawow-klinicznych-i-rokowania

[5] Mariño-Sanchez F., Smell loss is associated with severe and uncontrolled disease in children and adolescents with persistent allergic rhinitis (2018). The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 6(5), 1752–1755. Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29426750/

[6] Langdon C., Allergic rhinitis causes loss of smell in children: The OLFAPEDRIAL study (2016). Pediatric Allergy and Immunology, 27(8), 867–870. Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27612327/

[7] Durska G., Czy przy alergii pokarmowej może dojść do upośledzenia węchu na uczulający pokarm? (2014). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/pacjent/alergie/lista/101560,czy-przy-alergii-pokarmowej-moze-dojsc-do-uposledzenia-wechu-na-uczulajacy-pokarm

[8] Stuck B.A., Hummel T., Olfaction in allergic rhinitis: A systematic review (2015). Journal of Allergy and Clinical Immunology, 136(6), 1460–1470. Online: https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(15)01114-8/fulltext

[9] Prus K., Atakuje kluczowy zmysł. U 40 proc. chorych dochodzi do nawrotu (2024). Portal abcZdrowie.pl. Online: https://portal.abczdrowie.pl/zaczyna-sie-od-zatok-latami-zyja-bez-wechu?fbclid=IwAR2xhPH7lH_9DqfjnXe_AamJBpySiONpmMLn656hSwDkSoqR-bnfq7ro2Lw