Kiedy pyli trawa? To już czas! - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Rok z alergią

Kiedy pyli trawa? To już czas!

/ 5.

Do przeczytania w 7 minut
Alergicy coraz liczniej poszukują informacji o tym, kiedy pyli trawa. Nic dziwnego – ci, którzy są wrażliwi na jej pyłki, już czują się gorzej lub lada moment zaczną mieć nasilone objawy alergii. Według monitoringu aerobiologicznego pyłek traw od przeszło tygodnia krąży w powietrzu. A jego stężenie z dnia na dzień wzrasta, czemu sprzyja słoneczna pogoda.

Kwietniowy przełom: od drzew do traw

Pod koniec kwietnia osobom z alergiami wziewnymi zazwyczaj doskwierają jeszcze pyłki brzozy [1]. Jednak nie w tym roku. Brzoza zaczęła i skończyła pylić wcześniej niż zwykle [1,3]. Lecz nie oznacza to, że królowa alergennych drzew zamyka tegoroczny sezon pylenia. Jeszcze długo po niej pyli dąb, który intensywnie rozsiewa alergeny w lasach i parkach. W niektórych regionach Polski (szczególnie na północy) notuje się obecnie wysokie stężenie pyłków tego drzewa. To one mogą odpowiadać za występowanie objawów alergicznego nieżytu nosa i spojówek na przełomie kwietnia i maja [4].

Pylenie traw w kwietniu

Innymi źródłami alergenów drzew pylących późną wiosną są m.in. grab, buk, topola i platan. Ten ostatni jeszcze lata temu był niemal nieobecny w Polsce. Dziś, choć wciąż najliczniej występuje w krajach basenu Morza Śródziemnego, coraz częściej jest spotykany również w naszym kraju. Rozrasta się zwłaszcza w Polsce północno-zachodniej [5]. Niestety, ma on coraz większy udział w wywoływaniu objawów alergii. Aktualnie powietrze na zachodzie kraju obfituje w pyłki platana (stężenie wysokie) [1].

Zapowiedź lata, czyli kiedy pyli trawa

Niemal równocześnie z zakończeniem pylenia brzozy rozpoczyna się pylenie traw. Poza tym – co widać w aktualnym monitoringu – pylą również niektóre chwasty (np. szczaw, pokrzywa) [1]. Pyłki traw rok do roku są wykrywane w powietrzu bardzo długo – od przełomu kwietnia i maja aż do września, a nawet początków października [1]. I właśnie trawy są w tym okresie kluczowymi alergenami wziewnymi. Szczyt ich pylenia trwa od połowy maja do połowy lipca [6]. W lipcu trawy zaczynają walczyć o dominację z bylicą.

W Europie Zachodniej i Środkowej pyłki traw stanowią główną przyczyną alergii pyłkowej [7]. Mają najistotniejsze znaczenie kliniczne również w Polsce, co potwierdzają wyniki badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce). W sezonie pylenia traw objawy alergiczne odczuwa 16% Polaków [8].

Początek pylenia traw jest łagodny, a ich stężenie w powietrzu zwiększa się stopniowo. To zupełnie inaczej niż w przypadku brzozy, która zaczyna pylić gwałtownie [1]. W tej chwili stężenie pyłków traw w przeważającej części kraju jest średnie (tylko miejscami wciąż niskie) [1].Kiedy pyli trawa

Naczelna trawa – tymotka łąkowa

Trawy to niejednorodna, zróżnicowana gatunkowo grupa roślin. Jednak ich spokrewnienie jest na tyle duże, że pyłki traw mają niemal identyczną budowę białkową [6]. Dlatego właśnie reagują ze sobą krzyżowo. A to oznacza, że przy uczuleniu na jeden gatunek objawy alergii mogą występować również w związku z pyleniem innych traw.

Znaczącą rolę w alergologii odgrywają m.in. tymotka, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa, trzcina pospolita, trawa bermudzka, a także trawy uprawne (czyli zboża), zwłaszcza żyto [6,9].

Póki co najlepiej poznane zostały alergeny tymotki łąkowej (łac. Phleum pratense), mające kluczowe znaczenie w diagnostyce i leczeniu tego rodzaju alergii [6]. Główny z nich – białko Phl p 1 – wywołuje objawy aż 95% osób wrażliwych na pyłki traw. Drugim z czołowych alergenów tymotki jest białko Phl p 5 [9].

Tymotka łąkowa

Uczulenie na te alergeny może stanowić podstawę kwalifikacji do immunoterapii, zwanej inaczej odczulaniem. Jest to jedyna przyczynowa metoda leczenia alergii, która bardzo dobrze sprawdza się w zasadzie wyłącznie u osób z alergiami wziewnymi. Przy uczuleniu na Phl p 1 i/lub Phl p 5 istnieje duże prawdopodobieństwo, że odczulanie okaże się skuteczne [10]. Co ciekawe, właśnie ekstrakt pyłku traw był pierwszym w historii wyciągiem użytym do immunoterapii [9].

Pyłki traw – objawy alergii

Osoby z alergią mogą na własnej skórze przekonać się, kiedy pyli trawa, gdy zaczynają im towarzyszyć takie objawy jak:

  • kichanie,
  • świąd i niedrożność nosa,
  • wodnisty katar,
  • zaczerwienie, łzawienie i pieczenie spojówek [6].

Gdy stężenie pyłku traw w atmosferze jest bardzo wysokie, u chorych na astmę alergiczną często dochodzi do zaostrzenia choroby. O zaostrzeniu mogą świadczyć: duszność, świszczący oddech, napadowy kaszel oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej [6].

Aleksandra Lipiec

[1] Prognoza pylenia. OBAS – Serwis Alergologiczny. Online: http://www.alergen.info.pl/

[2] Buczyłko K., Nie tylko alergeny: pyłek brzozy (2017). Alergia, 1, 15–19. Online: http://alergia.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/15-19-Nie-tylko-alergeny-pylek-brzozy.pdf

[3] Lipiec A., Rapiejko P., Furmańczyk K., Jurkiewicz D., Charakterystyka sezonów pyłkowych najczęściej uczulających roślin na podstawie 15-letnich obserwacji w Warszawie (2018). Otolaryngologia Polska, 72(6), 44–53. Online: https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ceon.element-f5e8915f-51f9-3960-9554-7707d2ab2c81?q=bwmeta1.element.ceon.volume-60cb1baf-b278-36a4-addf-fe34b89da25f;12&qt=CHILDREN-STATELESS

[4] Rapiejko P., Alergeny pyłku dębu (2007). Alergoprofil, 3(3), 34–38. Online: https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/download/23/19/

[5] Błażowski Ł., Myszkowska D., Platan klonolistny (Platanus acerifolia) (2023). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/podrecznik/alergologia/chapter/B77.132.39.2.1.6.

[6] Rapiejko P., Alergia na pyłek traw (2014). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/alergeny/wziewne/61715,alergia-na-pylek-traw

[7] Myszkowska D., Jenner B., Charakterystyka dobowego rozkładu stężenia pyłku traw w sezonie pyłkowym (2009). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 16(2), 405–414. Online: https://ruj.uj.edu.pl/server/api/core/bitstreams/c0a8b640-2756-4723-a497-5e5efd47e155/content

[8] Majkowska-Wojciechowska B., Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce (2016). Alergia Astma Immunologia, 21(1), 5–15. Online: https://alergia-astma-immunologia.pl/2016_21_1/AAI_01_2016_majkowska.pdf

[9] Buczyłko K., Komponenty pyłku traw na przykładzie tymotki (2018). Alergia, 3, 17–23. Online: http://alergia.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/3_2018_Buczy%C5%82ko_Komponenty_py%C5%82ku_traw_na_przyk%C5%82adzie_tymotki01.pdf

[10] Majsiak E., Alergia na trawy i chwasty (2022). Strefa Alergii. Online: https://strefaalergii.pl/abc-alergii/alergia-na-trawy-i-chwasty/