Astma u kobiet. Dlaczego chorujemy częściej niż mężczyźni? - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Trendy w alergii

Astma u kobiet. Dlaczego chorujemy częściej niż mężczyźni?

/ 5.

Do przeczytania w 6 minut
„Astma” jest rodzaju żeńskiego i choć wydaje się, że to przypadek, bo przecież może na nią zachorować każdy, to okazuje się, że astma u kobiet zdarza się częściej niż u mężczyzn. Przy czym w grupie dzieci więcej zachorowań notuje się u chłopców aniżeli u dziewczynek. Skąd ta różnica? Za wszystko odpowiadają hormony.

Astma u kobiet – skomplikowane różnice płciowe

Różnice między kobietami a mężczyznami nie sprowadzają się wyłącznie do podstawowych kwestii biologicznych. Odmienności są wielotorowe, złożone i pod wieloma względami skomplikowane, bo uwikłane w zależności kulturowe i uwarunkowania wynikające z tradycyjnych ról społecznych. Dotyczą np. stylu życia, diety, wybieranego zawodu, przyjmowanych leków (u kobiet częściej są to leki hormonalne) czy wreszcie częstości występowania niektórych chorób, w tym astmy [1]. Płeć ma wpływ szczególnie na ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych – około 75% wszystkich zachorowań dotyczy kobiet [2].

Czynnikiem, który uznaje się za determinujący, jeśli chodzi o różnice płciowe, jest aktywność żeńskich i męskich hormonów [1]. Na czym ona polega i dlaczego odgrywa tak dużą rolę?

Matka podaje córce inhalator, astma u kobiet

Jak sterują nami hormony płciowe?

Hormony mają zasadniczy wpływ na kształtowanie płci – zarówno w sensie psychicznym, jak i somatycznym [3]. Do różnicowania płci biologicznej dochodzi już w życiu płodowym, a w procesie tym podstawową rolę odgrywa stężenie testosteronu.

Hormony płciowe wpływają na czynność i budowę mózgu, ale sterują nie tylko tym jednym organem [3,4]. Oddziałują na cały organizm poprzez wiele procesów komórkowych i molekularnych, które zmieniają funkcjonowanie m.in. układu nerwowego i komórek nabłonkowych [4,11]. Wpływają m.in. na zachowania, nastrój, mechanizmy bólowe, kontrolę motoryczną, funkcje poznawcze i podatność na toksyny środowiskowe (takie jak dym papierosowy) [1,4].

Różnorodność zachowań i funkcji mózgu związanych z płcią wciąż skrywa wiele tajemnic i stanowi przedmiot szczegółowych badań różnych dyscyplin medycyny [4].

Astma a płeć – kobiety vs mężczyźni

Wpływ płci na występowanie i nasilenie astmy został już w dużej mierze zbadany. Chociaż w wieku dziecięcym na astmę choruje aż dwa razy więcej chłopców niż dziewcząt (do 13.–15. roku życia) [2,5,6], sytuacja zmienia się wraz z dojrzewaniem płciowym. Dlatego – generalnie – to właśnie u kobiet astma występuje częściej niż u mężczyzn [1]. Stanowią one 65% chorych [6]. Wśród kobiet jest też więcej przypadków astmy ciężkiej [11].

Astma u kobiet, kobieta trzyma inhalator, ma duszności

Co ciekawe, badania wskazują, że otyłość w wieku dziecięcym sprzyja rozwojowi astmy u dziewcząt, ale nie u chłopców [1,11]. Wydaje się, że to też jest kwestią hormonów (lub innych czynników specyficznych dla płci), a dokładniej różnic w działaniu testosteronu i estrogenu [1,11].

Estrogen zamieszany jest w występowanie cyklicznych zaostrzeń astmy. Zaobserwowano, że u kobiet zaostrzenia przez całe życie zachodzą falami, które mają związek z: cyklem miesiączkowym, zażywaniem środków antykoncepcyjnych, ciążą, stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej [1]. A więc u podłoża tej cykliczności leżą wahania poziomu hormonów.

Poza tym kobiety inaczej niż mężczyźni reagują na leki przeciwastmatyczne [1,6].

Przeczytaj więcej:

Astma u kobiet w ciąży

Astma u kobiet może oddziaływać na ciążę i odwrotnie – ciąża może mieć wpływ na przebieg astmy [7]. Nie sposób jednak przewidzieć żadnej sekwencji zdarzeń. Z obserwacji naukowych wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia każdego ze scenariuszy:

  • astma ma przebieg taki sam jak przed ciążą,
  • astma zmniejsza swoje nasilenie,
  • przebieg choroby się pogarsza,

jest taki sam – wynosi 1/3 [8,9]. Do zaostrzeń dochodzi najczęściej w II trymestrze [8]. Przy każdej kolejnej ciąży nasilenie astmy wygląda podobnie jak przy poprzedniej [8]. Przy czym badana jest hipoteza dotycząca wpływu płci płodu na przebieg astmy u kobiety w ciąży (znajduje ona potwierdzenia w badaniach ankietowych) [8].

Astma w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia niektórych powikłań, takich jak stan przedrzucawkowy, poród przedwczesny, niska masa urodzeniowa noworodka czy zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego [8]. Dlatego bardzo ważne jest, by w czasie ciąży kontynuować leczenie, które jest bezpieczne. Mimo to przerywa je prawie 40% pacjentek obawiających się o wpływ leków przeciwastmatycznych na płód [9].

Nie tylko astma – inne choroby alergiczne też częściej dotyczą kobiet

Niektóre doniesienia naukowe wskazują również, że płeć ma wpływ na częstość występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (celiakii, nietolerancji histaminy i laktozy) [1]. Wiąże się to z różnicami w metabolizmie zachodzących między kobietami a mężczyznami. Mają one przełożenie na zwiększenie przepuszczalności skóry i błon śluzowych powiązane z płcią żeńską [1]. Interesujący w tym kontekście jest fakt, że pewne alergeny, np. jagody, częściej wywołują reakcje alergiczne u kobiet [1]. Dlaczego? To pytanie póki co pozostaje otwarte.

Fryzjerka, zakład fryzjerski

Wiadomo natomiast, że barierze skóry zagrażają niektóre zawody kobiece (tj. praca w opiece zdrowotnej, przemyśle tekstylnym, produkcji żywności, fryzjerstwie). Wiążą się one ze zwiększonym ryzykiem narażenia na alergeny środowiskowe i kontaktowe (szczególnie poprzez skórę dłoni) i rozwój uczulenia [1]. Dlatego też kobiety częściej niż mężczyźni cierpią na zawodowe choroby skóry [1].

Odrębnym zagadnieniem, które ma znaczenie w kontekście wpływu płci na choroby alergiczne, jest medycyna osób transpłciowych opierająca się na terapii hormonalnej [1,10]. Choć nie ma jeszcze wiarygodnych wyników badań dotyczących wspominanych powiązań, zauważono, że alergie i astma mogą należeć do niepożądanych skutków takiej terapii [10].

Aleksandra Lipiec

[1] Jensen-Jarolim E., Gender effects in allergology – Secondary publications and update (2017). World Allergy Organization Journal, 10(1), 47. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5747134/

[2] Liebhart J., Dobek R., Małolepszy J., Wojtyniak B., The Prevalence of Allergic Diseases in Poland – the Results of the PMSEAD Study in Relation to Gender Differences (2014). Advances in Clinical and Experimental Medicine, 23(5), 757–762. Online: https://www.researchgate.net/publication/287290409_The_Prevalence_of_Allergic_Diseases_in_Poland_-_the_Results_of_the_PMSEAD_Study_in_Relation_to_Gender_Differences

[3] Gomuła A., Wpływ hormonów płciowych i neurotransmiterów na funkcje i zachowania seksualne (2006), Seksuologia Polska, 4, 1, 21–33. Online: https://journals.viamedica.pl/sexual_and_mental_health/article/viewFile/33602/24645

[4] McEwen B.S., Milner T.A., Understanding the broad influence of sex hormones and sex differences in the brain (2017). Journal of Neuroscience Research, 2, 95(1–2), 24–39. Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27870427/

[5] Mejza F., Kto choruje na astmę? Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/pacjent/astma/wszystkooastmie/cowartowiedziec/45789,kto-choruje-na-astme

[6] Chowdhury N.U., Guntur V.P., Newcomb D.C, Wechsler M.E, Sex and gender in asthma (2021). European Respiratory Society, 31, 30(162). Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8783601/

[7] Kucharczyk A., Astma u kobiet w ciąży (2023). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/podrecznik/alergologia/chapter/B77.251.10.4.

[8] Przybyłowski T., Astma podczas ciąży (2012). Medycyna po Dyplomie. Online: https://podyplomie.pl/medycyna/10615,astma-podczas-ciazy

[9] Poziomkowska-Gęsicka I., Błudnicka-Wojtuń K., Astma u kobiet w ciąży (2022). Alergoprofil, 18(1), 35–38. Online: https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1938/1840

[10] Wilde M., Huguelet P., Alaniz V.I., Medycyna osób transpłciowych i leczenie hormonalne: co powinien wiedzieć ginekolog (2021), tłum. M. Berski. Clinical Obstetrics and Gynecology, 64(4), 739–756. Online: https://www.mp.pl/ginekologia/wytyczne/inne/298296,medycyna-osob-transplciowych-i-leczenie-hormonalne-co-powinien-wiedziec-ginekolog

[11] Zein J.G., Erzurum S.C., Asthma is Different in Women (2015). Current Allergy and Asthma Reports, 15(6), 28. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572514/