Alergia w ogrodzie a testy molekularne - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Trendy w alergii

Alergia w ogrodzie a testy molekularne

/ 5.

Do przeczytania w 2 minuty
Testy molekularne przyczyniają się do rozwiązania wielu alergicznych zagadek. Tak było też w tym przypadku. Pierwsze objawy alergii pojawiły się u Katarzyny kilkanaście lat temu. Wówczas nie udało się zdiagnozować jej dolegliwości. Kiedy symptomy nasiliły się, pomogła właśnie diagnostyka molekularna.

Kobieta młoda w ogrodzie, ma alergię, testy molekularne

 

Katarzyna, jako nastolatka, często skarżyła się na bóle brzucha oraz biegunki. Takie objawy sugerowały alergię pokarmową. Przeprowadzone wówczas badania w postaci punktowych testów skórnych, nie potwierdziły jednak tego przypuszczenia. Dodatkowo objawy ustąpiły, więc zaniechano dalszych badań.

Sytuacja uległa zmianie na przestrzeni ostatnich 5 lat, ponieważ u ponad 30 – letniej już Katarzyny dwukrotnie wystąpiły objawy reakcji systemowej. Ostatnia z nich zakończyła się utratą przytomności.

Diagnostyka – testy molekularne

Jak się okazało, ostatnie zdarzenie, czyli wstrząs anafilaktyczny, wystąpił w trakcie prac porządkowych w ogrodzie. Z wywiadu lekarskiego można się dowiedzieć, że bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, w ogrodzie został ścięty duży orzech włoski. Dodatkowo kobieta zgłaszała także zmiany skórne po obieraniu warzyw i owoców.
Ze względu na groźne reakcje alergiczne i nieznaną ich przyczynę, Katarzyna została skierowana na testy molekularne. Badanie miało wykazać, czego pacjentka powinna się wystrzegać, żeby nie dochodziło do groźnych reakcji zagrażających jej życiu.

Rozwiązanie

orzech włoski, alergen, testy molekularne

Po przeprowadzeniu zalecanych badań okazało się, że za najgroźniejsze reakcje alergiczne odpowiedzialny jest orzech włoski, a dokładniej białko orzecha Jug r 3. Co ważne, należy ono do grupy białek nsLTP (białka przenoszące lipidy). Występują one także w warzywach i owocach. Najwięcej z nich znajduje się tuż pod skórką. Dlatego u Katarzyny mogły występować reakcje skórne po ich obieraniu.

Pacjentce przepisano adrenalinę w autowstrzykiwaczu. Została także przeszkolona z jej użycia. Otrzymała również listę alergenów, w których występują białka nsLTP i na które powinna szczególnie uważać.

________________________

Więcej o diagnostyce molekularnej znajdziecie tutaj

  1. B. Samoliński, E. Majsiak, M. Choina, Korzyści jakie przynosi diagnostyka molekularna w
    rozpoznawaniu i leczeniu alergii, Alergia 2019.
  2. A. Wawrzeńczyk, K. Napiórkowska- Baran, E. Alska, Z. Bartuzi, Panalergeny – źródło alergii pokarmowej, Alergia Astma Immunologia Kliniczna 2019.
  3. R. Kurzawa, Ł. Błażowski, ABC diagnostyki molekularnej w alergologii, 2019