Strefa Alergii | ABC Alergii

Do czego służy pikflometr? Badanie PEF: rola, przebieg i wyniki

/ 5.

Data publikacji: 2024-03-21
Do przeczytania w 8 minut
Badanie PEF jest łatwe i możliwe do przeprowadzenia w domu. Aby je wykonać, wystarczy mieć pikflometr, czyli małe urządzenie pomiarowe z ustnikiem do wdmuchiwania powietrza. Regularne pomiary PEF pozwalają na samodzielną kontrolę astmy. Dzięki nim można zapobiec ciężkiemu zaostrzeniu objawów. O czym należy pamiętać, by uzyskać jak najdokładniejszy wynik PEF? Sprawdź.

Co mierzy pikflometr? Rola badania PEF w monitorowaniu astmy

Pikflometr (ang. peak flow meter) to urządzenie mierzące szczytowy przepływ wydechowy powietrza, który jest parametrem badania PEF [1]. Pozwala na ocenę ograniczeń przepływu powietrza wynikających ze zwężenia dróg oddechowych, np. w przebiegu astmy oskrzelowej czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc [1]. Służy do codziennego monitorowania czynności płuc zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci [2,3]. Jest to podstawowe narzędzie do samokontroli astmy. Pozwala wykryć zmiany, które mogą świadczyć o zaostrzeniu choroby. Przy skurczu oskrzeli (np. w astmie) dochodzi do zmniejszenia wartości PEF [2]. Następuje to np. w odpowiedzi na kontakt z alergenami lub w wyniku infekcji.

Mężczyzna doświadcza ataku astmy oskrzelowej

Rodzaje pikflometrów a pomiar PEF

Pikflometru można używać samodzielnie i mieć go zawsze przy sobie. Jest urządzeniem niewielkich rozmiarów, bezpiecznym i łatwym w obsłudze [1]. By z niego skorzystać, wystarczy mocno dmuchnąć w ustnik, a następnie odczytać wynik badania PEF.

Pikflometr występuje w dwóch wariantach – mechanicznym i elektronicznym. Pierwszy z nich (mechaniczny) jest tańszy (kosztuje kilkadziesiąt złotych), ale mniej zaawansowany technologicznie. Ma wskaźnik, który przesuwa się po skali w zależności od tego, z jaką siłą wdmuchujemy powietrze – im silniejszy wydmuch, tym większa wartość PEF [3].

W pikflometrze elektronicznym, z reguły łatwiejszym w użytkowaniu, zamiast skali ze wskaźnikiem znajduje się monitor, który automatycznie wyświetla wynik pomiaru PEF. Rolę monitora może pełnić również prosta aplikacja mobilna do zainstalowania w smartfonie [1].

Pikflometr elektroniczny zapisuje wyniki pomiarów i ułatwia ich interpretację, czemu służy system kwalifikacji do jednej z trzech kategorii oznaczonych różnymi kolorami (patrz poniżej) [1]. Aplikacja mobilna przedstawia dane w formie graficznej, np. w postaci wykresu. Cena pikflometru elektronicznego może wahać się od kilkuset do tysiąca złotych.

Pikflometry różnią nie tylko możliwościami technologicznymi i ceną, ale także dokładnością i powtarzalnością pomiarów [1]. Nie wszystkie wykazują dokładność pomiarową zgodną z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO 23747:2015). Zdarza się, że różnice w pomiarach przeprowadzanych różnymi pikflometrami przekraczają 20% [1]. A niedokładny wynik badania PEF może negatywnie wpłynąć na przebieg i skuteczność leczenia.

Pikflometr mechaniczny

Czym badanie PEF różni się od spirometrii?

PEF (ang. peak expiratory flow) lub PEFR (ang. peak expiratory flow rate) – czyli szczytowy przepływ wydechowy – informuje o tym, jaką maksymalną prędkość przepływu powietrza można uzyskać w czasie wydechu [3]. Jest to parametr wyrażany w litrach na minutę, otrzymywany również w badaniu spirometrycznym. Jednak dzięki spirometrii – oprócz pomiaru PEF – uzyskujemy również szereg innych wskaźników. Najważniejsze z nich to:

WSKAŹNIKI OBJĘTOŚCIOWE:

 • FEV1 – nasilona pierwszosekundowa objętość wydechowa, czyli objętość powietrza wydmuchiwanego z płuc podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu,
 • FVC – nasilona pojemność życiowa, czyli objętość powietrza, jaką można wydmuchać od najgłębszego wdechu do maksymalnego wydechu,
 • FEV1/FVC – test Tiffeneau (iloraz FEV1 i FVC) – parametr określający, czy za zaburzony wynik spirometrii odpowiada zwężenie oskrzeli (obturacja), czy zmniejszenie objętości płuc.

WSKAŹNIKI PRZEPŁYWOWE:

 • MEF albo FEF – parametry umożliwiające ocenę przepływu powierza w drobnych oskrzelach,
 • PEF.

Badanie spirometryczne

Pomiar PEF, spirometria i próba rozkurczowa to zestaw badań służących ocenie sprawności wentylacyjnej płuc, które mogą zostać wykonane przez lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [6]. Przy czym należy pamiętać, że badanie PEF nie zastąpi badania spirometrycznego. Choć to procedura szybsza i łatwiejsza od spirometrii, daje dużo mniej dokładny wynik. Dlatego badanie PEF nie powinno służyć jako jedyne narzędzie w diagnostyce astmy [3]. Wartość diagnostyczną ma seria wyników, a nie jednorazowy pomiar PEF (chodzi o zaobserwowanie zmienności) [3].

Jak korzystać z pikflometru? Przebieg i wyniki pomiarów

Szczytowy przepływ wydechowy (PEF) zależy m.in. od wysiłku wydechowego, wieku, płci i wzrostu pacjenta [1]. Ponadto charakteryzuje się zmiennością dobową. Najniższy jest rano, a najwyższy wieczorem. Zmienność nieprzekraczająca 20% mieści się w granicach normy [2,3].

Badanie PEF z użyciem pikflometru

Badanie PEF krok po kroku:

 • przed przystąpieniem do wykonania badania odpocznij,
 • przybierz pozycję stojącą (!) – pomiar w pozycji leżącej czy siedzącej to najczęstszy błąd wpływający na wynik PEF; jeśli zachodzi konieczność przeprowadzania pomiaru w pozycji siedzącej, należy wyprostować plecy i szyję,
 • trzymaj urządzenie poziomo,
 • jeśli masz pikflometr mechaniczny, przesuń wskaźnik na pozycję „zero”, a jeżeli dysponujesz pikflometrem elektronicznym, włącz urządzenie i/lub aplikację mobilną,
 • wykonaj jak najgłębszy wdech i wstrzymaj powietrze,
 • wypuść powietrze do ustnika, obejmując go szczelnie wargami (nie blokuj ustnika językiem!) – staraj się zrobić to z całej siły: jak najszybciej i jak najkrócej,
 • odczytaj i zapisz uzyskany wynik,
 • powtórz pomiar trzykrotnie i zanotuj największą wartość, która jest docelowym wynikiem badania; pamiętaj, że dwa najwyższe wyniki powinny spełniać kryterium powtarzalności (nie mogą się różnić o więcej niż 40 l/min) [1,2].

Aby zinterpretować wyniki badania PEF, należy zacząć od określenia wartości należnej dla danego chorego – na podstawie dwutygodniowych pomiarów (dokonywanych dwa razy dziennie – rano i wieczorem). Przyjmuje się, że wynik PEF można uznać za prawidłowy, jeśli stanowi on co najmniej 80% wartości należnej [1].

W pikflometrach elektronicznych wynik jest automatycznie przetwarzany i kwalifikowany do jednej z trzech kategorii:

 • zielonej (> 80 % wartości należnej)
 • żółtej (50–80 % wartości należnej),
 • czerwonej (< 50 % wartości należnej).

Przy nieprawidłowych wynikach badania PEF najlepiej skontaktować się z lekarzem lub – jeśli zostało to przyjęte w planie postępowania – samodzielnie zwiększyć dawkę leku [1,3].

Aleksandra Lipiec

[1] Janeczek K., Pomiar szczytowego przepływu wydechowego – czy wybór pikflometru ma znaczenie (2020). Alergia, 3, 28–32. Online: http://alergia.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/3_2020_7.pdf

[2] Dorożyński J., Najczęstsze błędy popełniane podczas samodzielnego pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEF) przez pacjentów. Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Online: https://www.zmr.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/PEF.pdf

[3] Mejza F., PEF – pomiar szczytowego przepływu wydechowego za pomocą pikflometru (2022). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi/45991,pef-szczytowy-przeplyw-wydechowy

[4] Przybyszowski M., Pomiar szczytowego przepływu wydechowego (PEF) (2018). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/spirometria/dla-pacjentow/170251,pomiar-szczytowego-przeplywu-wydechowego-pef,1

[5] Mejza F., Spirometria: co to jest, jak przebiega i co wykrywa? (2023). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi/68602,spirometria

[6] Jasik A., Marcinowska-Suchowierska E., Badanie spirometryczne w praktyce lekarza rodzinnego (2007). Postępy Nauk Medycznych, 4, 125–129. Online: https://www.czytelniamedyczna.pl/2730,badanie-spirometryczne-w-praktyce-lekarza-rodzinnego.html