Prof. Krzysztof Buczyłko: Alergia na alkohole - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Trendy w alergii

Prof. Krzysztof Buczyłko: Alergia na alkohole

/ 5.

Do przeczytania w 4 minuty
Powszechnie znane są skutki wypicie nadmiernej ilości alkoholu, takie jak kac. U niektórych osób niepożądane efekty występują już po niewielkich jego ilościach i mają nieoczekiwanie ciężki przebieg.

kobiety wznoszące toast, kobiety pijące wino, alkohol, alergia na alkohol, alergia na alkohole, alergia na wino

Lekarzom dobrze znane są objawy takie jak zaczerwienienie twarzy i innych obszarów skóry często ze świądem, katarem i dusznością, nadmiernie szybkim biciem serca, biegunką ze skurczami jelit czy ustny zespól uczuleniowy z pieczeniem i obrzękiem błony śluzowej. Mechanizmy obejmują reakcje nieimmunologiczne (nietolerancja niezależna od immunoglobiny E, w skrócie IgE) na spożywany alkohol w postaci zaczerwienienia i kataru nosa poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych [1]. Mogą być znacznie nasilone u osób z niedoborem enzymu rozkładającego histaminę [2]. Niebyt często występują reakcje immunologiczne (zależne od IgE) po spożyciu alkoholu, lecz wykazują one szeroki wachlarz objawów, od zapalenia skóry po astmę i niebezpieczny dla życia wstrząs anafilaktyczny [1].

Alergia na etanol czy jego metabolity?

Uczulenia IgE-zależne wywołuje kwas octowy, produkt rozpadu metabolizmu etanolu, a nie na sam etanol. U takich osób można wykazać dodatnie punktowe testy skórne (PTS) na kwas octowy, podczas gdy odpowiedzi na etanol są niezmiennie negatywne. Alergia na kwas octowy powstały z alkoholu powoduje ból głowy, rumień, katar i zatkanie nosa oraz biegunkę i astmę [2].
Nietolerancja nie-IgE zależna na etanol i /lub jego metabolity pozostaje możliwa u osób z ujemnymi PTS na winogrona, etanol, aldehyd octowy i kwas octowy oraz ujemną podwójnie ślepą próbą prowokacji wobec pirosiarczynu i salicylanu. Osoby te mogą wykazywać reakcję jedynie po doustnym narażeniu na etanol. Chemikalia spożywcze, takie jak pirosiarczyny i salicylany, oraz winogrona są nieobecne w ginie, wódce i whisky [3].

Alergia na wino

Czynniki powodujące alergię zawarte w winie to:

 • białka LTP (ang.: lipid transfer protein, stąd skrótowiec LTP),
 • taumatyna,
 • endochitynaza,
 • aminy biogenne (histamina, tyramina, kadaweryna, piperydyna, putrescyna, serotonina i in.),
 • siarczyny,
 • drożdże i bakterie użyte w produkcji wina oraz enzymy takie jak lizozym [4].

Głównym alergenem wina jest wspomniane LTP – po polsku: białko transportujące tłuszcze w roślinach. LTP winogron reaguje krzyżowo z bardzo podobnym białkiem brzoskwiniowym i wiśniowym. U niemieckiego winiarza z reakcją anafilaktyczną na białe wino udało się wywołać tolerancję poprzez doustne podawanie rosnących stężeń białych winogron. Po osiągnięciu dziennej dawki podtrzymującej 20 g winogron pacjent tolerował 66,5 ml białego wina w teście próbnym [5]. Dalsze alergeny zidentyfikowane w winogronach, a także w winie u 3 pacjentów bez kataru siennego (pyłkowicy), którzy doświadczyli reakcji anafilaktycznych na czerwone wino i u 11 pacjentów z alergią na winogrona to endochitynaza i taumatyna (skrót TLP) [3]. Endochitynaza występuje w młodych winach oraz w winach marki Fragolino (o smaku truskawkowym), powodując u niektórych osób pokrzywkę. Białko taumatyny jest mniejszym alergenem obecnym także w brzoskwini [5]. Po winie możliwa jest oczywiście także alergia na metabolity etanolu. Opisano dwóch pacjentów, u których rozwinęła się pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i zwężenie gardła w ciągu kilku minut od spożycia białego wina. Dodatnie testy skórne na 2% kwas octowy, produkt rozpadu etanolu, zostały wywołane u obu pacjentów, ale nie u trzech z grupy kontrolnej [3].

Alergia na piwa i szampany

lanie piwa, lane piwo, piwo, alkohol, alergia na alkohol, alergia na alkohole, alergia na piwo

Najsilniejszym alergenem piwa jest wspomniane przy winie białko LTP z jęczmienia, przekształcone w procesie technologicznym. Opisano bogaty wybór odmian piwa, które mogą zawierać potencjalne alergeny. Należą do nich: przyprawy oraz drożdże, słód jęczmienny, chmiel, kukurydza, pszenica, ryż [6]. Alkohol hamuje aktywność DAO, a tym samym metabolizm histaminy i innych amin biogennych oraz zwiększa przepuszczalność ścian jelit, dzięki czemu aminy, np. w piwie lub brandy mogą przekroczyć barierę krew-mózg. Histamina wiąże się z receptorami naczyń mózgowych, co powoduje bóle głowy. Połączenie „słabego” alkoholu, jakim jest szampan lub piwo i żywności bogatej w histaminę (drożdże, sery i wędliny dojrzewające) jest szczególnie źle tolerowane [5].

Jak leczyć alergię na alkohol

W przypadku alergii spowodowanej przez alergen główny winogron LTP, który jest stabilną proteiną o dużej sile alergenowej, wywołującą anafilaksję, opisano na razie jedną, ponoć skuteczną, próbę wytworzenia doustnej tolerancji w szpitalu, przez regularne spożywanie określonej ilości wina (metoda SOTI, Specific oral tolerance induction) [7,8]. Skutecznie próbowano też odczulania za pomocą wzrastających dawek winogron. W alergii na środki klarujące wino i piwo (lizozym, kazeina, żelatyna) wolno pić tylko napoje filtrowane [5].

Doraźnie pomocne jest stosowanie dostępnych leków przeciwhistaminowych. Uwaga, w anafilaksji na alkohol niezbędne jest jego unikanie, a w razie przypadkowego spożycia (np. w torcie nasączonym spirytusem) własna autostrzykawka z adrenaliną i szybka pomoc lekarska.

 1. Adams K.E., Rans T.S. Adverse reactions to alcohol and alcoholic beverages. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013; 111: 439-445
 2. Nakagawa Y, Sumikawa Y, Nakamura T et al.: Urticarial reaction caused by ethanol. Allergol Int 2006;55: 411–414
 3. Fernando S. L, Clarke L.R. Two case reports of life-threatening ethanol-induced anaphylaxis. Case Rep Dermatol. 2009; 1, 1-6
 4. Cichecka E, Zagórny G, Gawlik R. Nadwrażliwość na wino. Alergoprofil 2014,10,1, 28-32
 5. Wüthrich B. Allergic and intolerance reactions to wine. Allergol Select. 2018 Sep 1;2(1):80-88. doi: 10.5414/ALX01420E
 6. Brussino L, Nicola S, Giorgis V, Rolla G. Beer anaphylaxis due to coriander as hidden allergen. BMJ Case Rep. 2018 Aug 8;2018: bcr2018225562. doi: 10.1136/bcr-2018-225562
 7. Schad S, Trcka J, Lauer I et al. Wine allergy in a wine – growing district: Tolerance induction in a patient with allergy to grape lipid – transfer – protein. WAO Journal. 2010; 3: 1-5
 8. Gawlik R.: Nadwrażliwość na wino. Alergia, 2018, 2; 12-14