Choroby alergiczne a depresja. Sieć nieoczywistych powiązań - Strefa Alergii
Strefa Alergii | ABC Alergii

Choroby alergiczne a depresja. Sieć nieoczywistych powiązań

/ 5.

Do przeczytania w 10 minut
W świetle najnowszych badań do nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i powstawania depresji może prowadzić… np. alergiczny nieżyt nosa [8,12]. Powiązań chorób alergicznych z zaburzeniami psychicznymi jest jednak dużo więcej. Co o nich wiadomo? Sprawdźmy.

Alergia i depresja – dwie choroby XXI wieku

Depresja i alergia – choć na pozór tak od siebie różne – mają wiele wspólnych mianowników. W nauce bada się, czy istnieją pomiędzy nimi powiązania o charakterze przyczynowo-skutkowym. I depresja, i alergia zaliczane są do chorób cywilizacyjnych, a jednocześnie epidemii XXI wieku. Choroby te charakteryzują się globalnym rozpowszechnieniem, a coraz większa częstość ich występowania to pokłosie postępów współczesnej cywilizacji.

Do wzrostu zapadalności na choroby cywilizacyjne przyczyniają się m.in. niezdrowa dieta, stres, mała aktywność fizyczna, zanieczyszczenia powietrza i urbanizacja [1].

Depresja w liczbach

Według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję choruje 280 mln ludzi na świecie. Choroba ta co roku przyczynia się do ponad 700 tys. śmierci w wyniku samobójstw [2]. Jest to czwarta najczęstsza przyczyna zgonów wśród osób w wieku 15–29 lat [2]. Przy czym ponad 75% osób z depresją w krajach o niskich i średnich dochodach w ogóle się nie leczy [2].

A jak jest w Polsce? Po pandemii zdrowie psychiczne Polaków pogorszyło się na niespotykaną dotąd skalę [4]. Odpowiada za to m.in. zjawisko pandemicznego ostrego zaburzenia stresowego, które jest związane ze wzrostem poziomu lęku i niepokoju [4]. Obecnie – według danych NFZ – na depresję choruje ok. 1,2 mln Polaków [6]. Refundowane leki przeciwdepresyjne w 2021 roku wykupiło o 59% pacjentów więcej niż w roku 2013 [6].

Kobieta siedzi na podłodze pogrążona w smutku

Lęk, stygmatyzacja i poczucie krzywdy, czyli między alergią a depresją

W ostatnich latach nastąpiła znacząca zmiana w zakresie postrzegania depresji, która w mediach odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Prowadzi się szeroko zakrojone działania, takie jak kampanie edukacyjne i programy zapobiegania depresji. Choroba ta w wielu środowiskach wciąż jednak pozostaje tematem tabu i często rozwija się w ukryciu. Jedną z przyczyn tego stanu jest obawa przed stygmatyzacją [1].

Stygmatyzacja to zjawisko dobrze znane również osobom cierpiącym na choroby alergiczne, zwłaszcza te, które dają manifestacje skórne. W przebiegu chorób o podłożu alergicznym coraz częściej podkreśla się znaczenie czynników psychologicznych. Alergicy mogą odczuwać zaostrzenie objawów m.in. pod wpływem towarzyszącego im stresu [7]. A czynnik stresogenny ma też ogromne znaczenie w powstawaniu depresji [8].

Osobom z alergiami nierzadko towarzyszą poczucie krzywdy i podwyższony poziom lęku przed śmiercią [13]. Nie pomaga fakt, że leki stosowane w leczeniu alergii, zwłaszcza jeśli są nadużywane lub przyjmowane niezgodnie z zaleceniami, mogą zmieniać nastrój i zachowanie [8]. Mają zdolność pośredniego lub bezpośredniego wpływania na ośrodkowy układ nerwowy [10], a także szereg skutków ubocznych. To również rodzi lęk, a jego groźną konsekwencją jest sterydofobia [13], która stanowi duże utrudnienie w prowadzeniu skutecznego leczenia. I tak błędne koło się zamyka.

Powiązania między depresją a chorobami alergicznymi były przedmiotem wielu badań naukowych. Jak wyglądają w przypadku alergicznego nieżytu nosa, atopowego zapalenia skóry i alergii pokarmowych?

Alergiczny nieżyt nosa a depresja

Alergiczny nieżyt nosa (ANN), potocznie zwany katarem siennym, to najczęstsza choroba przewlekła w grupie młodzieży i młodych dorosłych, a także najczęstsze schorzenie uczuleniowe w ogóle [9]. Jego objawy występują już u ok. 23–30% ludzi w Europie i prawie u 9 mln Polaków [12]. ANN jest niezwykle uciążliwy i prowadzi do znacznego pogorszenia jakości życia [8,10]. Utrudnia funkcjonowanie społeczne, przyczynia się do absencji w pracy i szkole, zaburza funkcje poznawcze. Powoduje trudności ze snem i nasila poczucie zmęczenia [11]. A to już prosta droga do problemów ze zdrowiem psychicznym.

W badaniach wykazano, że czynniki takie jak stres, pogorszenie nastroju, myśli samobójcze korelują z ANN [10]. Ze względu na te powiązania badano zjawisko nakładania się alergicznego nieżytu nosa z depresją i zachowaniami samobójczymi [8]. Problem został zauważony już w latach 30. XX wieku. Opisywano go wówczas jako „zatrucie alergiczne” (ang. allergic toxemia) charakteryzujące się zmęczeniem, spowolnieniem psychoruchowym i myślowym, słabą pamięcią, drażliwością i właśnie depresją [8,12].

Współczesne badania sugerują, że takie objawy wynikają z aktywności cytokin i innych cząsteczek związanych z utrzymywaniem się stanu zapalnego przy ANN [8]. Istnieje wyraźna zależność między nasiloną i długotrwałą odpowiedzią immunologiczną na alergen a występowaniem objawów neuropsychiatrycznych [12]. Zarówno ANN, jak i depresja są powiązane z aktywacją szlaków zapalnych z udziałem podobnych mediatorów [8]. Przypuszcza się, że cytokiny uwalniane podczas reakcji alergicznych powodują zaburzenia neurobehawioralne. A co za tym idzie, przyspieszają lub utrwalają problemy psychiatryczne, zwłaszcza depresję [8].

Kobieta z katarem alergicznym wśród kwiatów

Istnieją też dowody na związek między ekspozycją na alergeny wziewne a zaostrzeniem depresji [8]. Istotny w tym kontekście jest fakt, że liczne badania dotyczące sezonowości samobójstw potwierdziły istnienie wiosennego szczytu, który pokrywa się ze szczytowym narażeniem na alergeny pyłkowe [8]. W Finlandii przeprowadzono analizę trzynastoletniej bazy danych wszystkich samobójstw. Wśród osób, które popełniły samobójstwo, wyodrębniono grupę hospitalizowanych z powodu atopii. Analiza wykazała, że zdecydowana większość z nich (78%) targnęła się na swoje życie podczas sezonu pyłkowego (wiosną lub latem) [8].

Depresja u osób z atopowym zapaleniem skóry

Depresja i inne schorzenia neuropsychiatryczne często współistnieją z atopowym zapaleniem skóry. AZS jest alergiczną chorobą zapalną, na którą w Polsce cierpi w 4,7–9,2% dzieci i 2–8% dorosłych [14]. Na obraz tej choroby składa się szereg objawów, jak choćby powstawanie wykwitów na skórze. Jednak najistotniejszym z nich wydaje się uporczywy świąd, który dramatycznie wpływa na jakość życia [15]. Powoduje on odruch drapania, który może zaognić zmiany skórne i doprowadzić do ich nadkażenia.

Przeczytaj także:

O związku AZS z układem nerwowym świadczy już choćby pojawiający się w literaturze naukowej łaciński termin – neurodermatitis [15]. Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że zaburzenia emocjonalne mogą prowadzić do zaostrzenia przewlekłego stanu zapalnego skóry (co zdarza się aż u 70% pacjentów z AZS). Mogą też powodować zwiększoną tendencję do występowania m.in. stanów depresyjnych [15]. Co więcej, ryzyko zachorowania na depresję rośnie także wraz ze stopniem nasilenia ciężkości zmian skórnych. Objawy manifestują się najsilniej u osób z objawami AZS o średnim i dużym nasileniu [15].

Zmiany skórne u kobiety z AZS

Dziś wiadomo, że już nawet 30–40% osób ze schorzeniami skóry (nie tylko AZS) wymaga opieki psychiatrycznej lub psychologicznej. Przy czym u osób z AZS stwierdzono znacznie częstsze występowanie myśli samobójczych (18,9%) niż u chorych z wypryskiem kontaktowym (5,8%) czy pokrzywką (6,3%) [15]. Wszystkie choroby skóry – których objawy są widoczne dla otoczenia – mogą skutkować poczuciem stygmatyzacji i zaburzeniem samooceny [16]. Wywierają więc znaczy wpływ na psychikę.

Problem zdrowia psychicznego u osób z problemami dermatologicznymi jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny – psychodermatologii [15].

Alergie pokarmowe a depresja

Funkcjonowanie psychospołeczne i jakość życia w znacznym stopniu pogarszają również coraz częściej diagnozowane alergie pokarmowe [17]. Dotyczą one obecnie 4—8% dzieci i 2—4% osób dorosłych [18]. Rozpoznaje się je zwykle już we wczesnym dzieciństwie, a najczęstszymi alergenami są mleko krowie i jajka [17,18].

Wykrycie alergii pokarmowej u dziecka wpływa na życie całej rodziny – spotkania towarzyskie, noclegi u znajomych, podróże, wyjścia do restauracji, a także jedzenie posiłków w żłobku, przedszkolu czy szkole [17]. Pacjenci z alergiami na pokarmy – bądź ich rodzice – muszą stale i z dużą dokładnością sprawdzać etykiety żywności, leków, a nawet zabawek i środków higieny osobistej [17]. Na co dzień borykają się z wysokim poziomem lęku i stresu.

Zmiany skórne u dziecka

Rodzice – z obawy przed śmiertelną w skutkach reakcją alergiczną – mają duże trudności z pozostawieniem dzieci bez nadzoru, np. w placówkach, i z tego powodu rezygnują z pracy. Są nadmiernie czujni [20]. To zaś staje się coraz większym problemem w miarę dorastania [17]. Rodzice ci, a zwłaszcza matki, zgłaszają się do lekarzy z depresją i stanami lękowymi [20].

A jak jest u dzieci? Badanie przeprowadzone we Włoszech, wśród uczniów w wieku 11–17 lat, potwierdziło, że nastolatki z alergią pokarmową mają większe trudności emocjonalne i behawioralne niż ich rówieśnicy [17]. W analogicznym badaniu australijskim młodzież z alergią wykazywała bardziej nasilone objawy depresji, lęku i ADHD [17]. U uczniów tych stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia depresji w życiu dorosłym. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również fakt, że – według amerykańskich badań – 24% alergików wrażliwych na pokarmy doświadcza nękania z powodu alergii. Większość tych incydentów ma miejsce w szkole [20].

Jednocześnie wykazano, iż tylko 40% studentów szkół wyższych cierpiących na alergie pokarmowe przestrzega ograniczeń dietetycznych. Zaledwie 6,6% nosi ze sobą automatyczny wstrzykiwacz [20]. Nic dziwnego, że ryzyko śmierci w wyniku przypadkowego spożycia pokarmu u młodych dorosłych wzrasta [20].

Warto również wspomnieć, że alergie pokarmowe zwiększają ryzyko wystąpienia nie tylko depresji, ale i zespołu stresu pourazowego (PTSD). Do PTSD może doprowadzić np. wstrząs anafilaktyczny lub silny stres związany z niespodziewaną ekspozycją na alergen [20].

Depresja – gdzie szukać pomocy?

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

 

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Źródło: pacjent.gov.pl

Aleksandra Lipiec

[1] Kitajewska W. i in., Choroby cywilizacyjne i ich prewencja (2014). Journal of Clinical Healthcare, 1, 3–7. Online: http://www.jchc.eu/numery/2014_1/201411.pdf

[2] Depressive disorder (depression) (2023). World Health Organization. Online: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

[3] Stan zdrowia ludności Polski w 2019 (2021). Główny Urząd Statystyczny. Online: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/26/1/1/stan_zdrowia_ludnosci_polski_w_2019_r.pdf

[4] Heitzman J., Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne (2020). Psychiatria Polska, 54(2), 187–198. Online: https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-120373-79681?filename=Wplyw%20pandemii%20COVID_19.pdf

[5] Dymecka J., Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19 (2021). Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 16(1–2), 1–10. Online: https://www.termedia.pl/Journal/-46/pdf-44790-10?filename=Psychospoleczne%20skutki.pdf

[6] NFZ o zdrowiu. Depresja. Portal e-zdrowie. Online: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-depresja

[7] Michalska A., Ukleja-Sokołowska N., Bartuzi Z., Stres psychiczny a alergia pokarmowa (2016). Alergia Astma Immunologia 2016, 21(4), 195–200. Online: https://alergia-astma-immunologia.pl/2016_21_4/aai_volume_21_4_article_1286_A.Michalska.pdf

[8] Amritwar A.U.,  Mental Health in Allergic Rhinitis: Depression and Suicidal Behavior (2017). Curr Treat Options Allergy, 4(1), 71–97. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5614510/

[9] Samoliński B. i in., Alergiczny nieżyt nosa w świetle badania ECAP (2009). Alergia, 2, 41–44. Online: http://alergia.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/Alergiczny-nie%C5%BCyt-nosa-w-%C5%9Bwietle-badania-ECAP.pdf

[10] Walkiewicz G., Jankowska M., Pawliczak R., Wpływ leków stosowanych w alergicznym nieżycie nosa na ośrodkowy układ nerwowy (2020). Alergologia Polska, 7(4), 190–196. Online: https://www.termedia.pl/Wplyw-lekow-stosowanych-w-alergicznym-niezycie-nosa-r-nna-osrodkowy-uklad-nerwowy,123,42814,1,0.html

[11] Krzych-Fałta E., Samoliński B., Alergiczny nieżyt nosa – problem bio-psycho-społeczny w aspekcie funkcjonowania rodziny (2013). Pielęgniarstwo Polskie, 2(48), 100–104. Online: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2013/2/100_2_48_2013.pdf

[12] Walkiewicz G., Sobolczyk M., Pawliczak R., Alergiczny nieżyt nosa a zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (2020). Alergologia Polska, 7, 2, 88–92. Online: https://www.termedia.pl/Alergiczny-niezyt-nosa-a-zaburzenia-osrodkowego-ukladu-nerwowego,123,40905,1,0.html

[13] Buczyłko K., Psychika a alergia. Centrum Alergologii. Online: https://www.centrum-alergologii.lodz.pl/113-psychika-a-alergia

[14] Świerczyńska-Krępa M., Atopowe zapalenie skóry (AZS) u dorosłych: przyczyny, objawy i leczenie (2022). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/choroby/59313,atopowe-zapalenie-skory

[15] Jaworek A.K. i in., Depresja jako istotny problem kliniczny wśród pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry – przegląd najnowszych doniesień (2018). Przegląd Lekarski, 75(10), 515–519. Online: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/144905/jaworek_et-al_depresja_jako_istotny_problem_kliniczny_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[16] Czuba B., Rola czynników psychologicznych w przebiegu atopowego zapalenia skóry (2021). Edukacja–Terapia–Opieka, 3, 218–226. Online: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_52934_eto_145/c/articles-2087469.pdf.pdf

[17] Quigley J., Sanders G.M., Food Allergy in Patients Seeking Mental Health Care: What the Practicing Psychiatrist Should Know (2017). Current Psychiatry Reports, 30, 19(12), 99. Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29086043/

[18] Świerczyńska-Krępa M., Alergia pokarmowa (2015). Medycyna Praktyczna. Online: https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/choroby/57574,alergia-pokarmowa

[19] Hidese S., Food allergy is associated with depression and psychological distress: A web-based study in 11,876 Japanese (2019). Journal of Affective Disorders, 15(245), 213–218. Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30408639/

[20] Feng Ch., Kim J.-H., Beyond Avoidance: the Psychosocial Impact of Food Allergies (2019). Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 57(1), 74–82. Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30171460/