Nowoczesna alergologia w praktyce - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Wydarzenia

Nowoczesna alergologia w praktyce

/ 5.

Do przeczytania w 4 minuty
Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w tym roku. Już w środę, 17 maja rozpocznie się Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. O tym, czym jest nowoczesna alergologia, a także o najciekawszych punktach tegorocznej konferencji rozmawiamy z prof. Maciejem Kupczykiem, prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

  • Hasłem przewodnim 15. Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego jestprof. Maciej Kupczyk, nowoczesna alergologia „Nowoczesna alergologia w codziennej praktyce”. Jak powinniśmy rozumieć ten termin?

Nowoczesna alergologia to najnowsze procedury diagnostyki i terapii chorób alergicznych, ale także nowe podejście do pacjenta. Bardzo często właśnie to podejście stanowi clou dobrego procesu terapeutycznego. Jeśli przyjrzeć się polskiej alergologii, to jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że dysponujemy w zasadzie najnowszymi metodami postępowania z różnymi chorobami alergicznymi. Można powiedzieć więcej. Nasi czołowi eksperci, liderzy nadają ton i kierunek wytycznym i standardom diagnostyki oraz leczenia tychże chorób. Co niezmiernie cieszy i buduje. Często jednak wyzwaniem jest przełożenie tych dokumentów na codzienną praktykę lekarską. Pojawia się tu kwestia doświadczenia medycznego, urzędowych niuansów w stosowaniu danej procedury, Często także zwykłego ludzkiego przyzwyczajenia do tego, co stosowane od dawna i co wydaje się skuteczne. Dlatego o tym właśnie chcemy mówić szeroko na 15. Konferencji Szkoleniowej PTA.

  • Czy nowoczesna alergologia, o której mówiliśmy przed chwilą to powszechne podejście wśród krajowych specjalistów, czy może w tej kwestii jest jeszcze coś do zrobienia?

To bardzo dobre pytanie. Jeśli nawet nie jest to podejście powszechne wierzę, że jest to trend, do którego zarówno ja, jak i wszystkie moje koleżanki i koledzy bezustannie dążymy. W Polsce lekarze mają obowiązek prawny, by dbać o swoje doskonalenie zawodowe. Od tego zależy jak potoczy się ich ścieżka zawodowa. Dlatego nie widzę innego rozwiązania jak konieczność przyswajania i implementowania nowoczesnej alergologii.

Muszę podkreślić, że w tym całym procesie bardzo dużą rolę odgrywa Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Poprzez swoje inicjatywy edukacyjne – takie jak zbliżająca się Konferencja Szkoleniowa, czy jesienne Kliniczne Forum Ekspertów – dba o szerzenie najnowszych wytycznych, standardów, wyników badań, czy informacji o metodach terapeutycznych. Nieoceniona jest także rola naszego oficjalnego czasopisma „Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology”. Jest to pierwsze miejsce publikacji dokumentów stanowiących podstawę pracy każdego alergologa w Polsce.

Czy coś jeszcze w tej materii jest do zrobienia? Na pewno. Choć trzeba podkreślić, że jako Towarzystwo trzymamy światowe standardy, jeśli chodzi o metody propagowania wiedzy alergologicznej. Poza tym bardzo intensywnie wykorzystujemy takie narzędzia jak newsletter, strona internetowa oraz social media – mamy swój profil na Facebooku oraz Instagramie. Tak więc w aspekcie najefektywniejszych kanałów dotarcia staramy się odpowiadać na potrzeby naszych Członków.

  • Jakim zagadnieniom podczas tegorocznej konferencji poświęcicie Państwo najwięcej czasu i czy w programie są takie sesje i warsztaty, których uczestnicy nie powinni przegapić?

Zaletą Konferencji Szkoleniowych PTA jest niezwykła wszechstronność tematów. Choroby alergiczne to nie są schorzenia jednego organu czy też jednego procesu. To cała grupa chorób dotykających miliony ludzi w Polsce. Niezwykle demokratyczna, bo obecna od najmłodszych do najstarszych. Dlatego nasza działalność edukacyjna musi obejmować naprawdę szerokie spektrum problemów i wyzwań, z jakimi styka się lekarz – nie tylko alergolog, ale także pediatra, dermatolog, pulmonolog, laryngolog czy lekarz rodzinny. W związku z tym nie chcę faworyzować jednej sesji naukowej czy wykładu. Ufam w naturalną ciekawość i chęć zdobycia wiedzy naszych uczestników. Każdy, kto zawodowo styka się z chorobami alergicznymi, bez trudu znajdzie podczas naszej Konferencji wiele wątków i tematów przydatnych w codziennej pracy z pacjentem.

  • Wiele miejsca w tym roku poświęcicie Państwo młodym lekarzom. Dla osób na specjalizacji przygotowano, m.in. specjalną sesję interaktywną, czyli swoiste repetytorium przed egzaminem. Jak będzie wyglądała formuła takiej sesji?

Polskie Towarzystwo Alergologiczne od wielu lat prowadzi szeroką działalność nakierowaną na młodych. Jedną z nich jest właśnie wspomniana sesja interaktywna. Podczas niej szefowie Sekcji Problemowych przygotowują pytania z zakresu np. pediatrii, laryngologii czy immunoterapii swoistej, itd. Pytania zadawane są na żywo z bezpośrednim komentarzem zadającego, co usuwa wszelkie wątpliwości interpretacyjne. Dzięki nowym technologiom udział w tej sesji możliwy jest przy wykorzystaniu telefonu czy tabletu. Do udziału w sesji interaktywnej zapraszam nie tylko lekarzy przed egzaminem specjalizacyjnym, ale także praktyków i specjalistów. Każdy może sprawdzić swój poziom wiedzy w tym alergologicznym quizie.

  • Najlepsi odbiorą również nagrody. Jakie było w tym roku zainteresowanie konkursami PTA na pracę doktorską, oryginalną, oraz nowość, czyli prezentację studencką?

Nasze Towarzystwo co roku organizuje konkursy na najlepszą pracę doktorską i oryginalną. I muszę przyznać szczerze, że nigdy nie zastanawiamy się nad ilością, ale nad ich jakością. Budująca – w perspektywie długoterminowej – jest zawsze silna pod względem merytorycznym konkurencja. Rokrocznie nie brakuje młodych i zdolnych pasjonatów alergologii, których prace oryginalne zdobywają imponujący Impact Factor lub prace doktorskie uzyskują liczne wyróżnienia. To miłe, że wśród młodego pokolenia alergologia jest ciągle tak popularna. Natomiast konkurs na najlepszą prezentację alergologiczną zaprezentowaną na konferencji studenckiej jest jeszcze w toku. Warto też wspomnieć, że podczas najbliższej Konferencji PTA rozstrzygniemy konkurs na grant naukowo-badawczy w wysokości 25 000 zł. Jest on przeznaczony również dla młodych Członków. Mamy tutaj 4 ambitne aplikacje i jestem pewien, że poziom ich prezentacji będzie niezwykle wyrównany.

  • Konferencja Szkoleniowa obchodzi w tym roku swój mały jubileusz, ponieważ odbędzie się po raz 15. Jak jej formuła zmieniła się przez ten czas? Czy w alergologii aż tyle się dzieje, że warto w konferencji uczestniczyć co roku?

Rzeczywiście, 15 edycji Konferencji Szkoleniowej to spory bagaż doświadczeń. Kierownikiem naukowym tego wydarzenia jest urzędujący Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Bez wątpienia każdy z Prezydentów wpływa na tematykę oraz klimat spotkania. Obecnie duży nacisk kładziemy na praktykę i użyteczność treści konferencyjnych. Dlatego obok wykładów, wiele miejsca w programie będą zajmowały warsztaty. Te zajęcia, w stosunkowo małych grupach, mają wyposażyć uczestników w umiejętności zgodne z hasłem naszego spotkania, czyli nowoczesnej alergologii w codziennej praktyce lekarskiej. Odpowiadając na pytanie dotyczące zasadności uczestniczenia w każdej edycji Konferencji. Alergologia tak jak inne dyscypliny medycyny charakteryzują się olbrzymim postępem wiedzy. Wszystko, co dzieje się dookoła, chociażby zmiany klimatyczne, tempo życia, żywność, starzejące się społeczeństwo, ale również ograniczony dostęp do niektórych terapii czy immunoterapii, mają olbrzymi wpływ na dynamikę zmian zachodzących w tej specjalności. Pragnę podkreślić, że jeden z najważniejszych dokumentów alergologii – wytyczne Global Initiative for Asthma – jest aktualizowany w cyklu rocznym. Dlatego z mojego punktu widzenia Konferencja Szkoleniowa PTA to wydarzenie, które powinno w każdym roku znajdować się w kalendarzach lekarzy pracujących z pacjentami alergicznymi. I chyba z moim zdaniem zgadzają się także moi koledzy i koleżanki, ponieważ już teraz mamy ok. 700 zgłoszeń.

Zapraszam do Torunia w dniach 17-20 maja. Zapisy są nadal otwarte.

Dziękuję za rozmowę

Agnieszka Kalinowska 

_________________________

więcej informacji oraz pełny program wydarzenia można znaleźć na stronie Konferencji