Strefa Alergii | Wydarzenia

Jubileusz PTA. Czterdzieści lat minęło…, a to dopiero początek

/ 5.

Data publikacji: 2022-11-14
Do przeczytania w 10 minut
Polskie Towarzystwo Alergologiczne kończy 40 lat. Dzisiaj, w Bydgoszczy, odbyła się uroczysta sesja. Spotkanie było okazją do wspomnień, snucia planów oraz strategii. Podczas wydarzenia podziękowano wszystkim, którzy mieli swój wkład w czterdziestoletnią już historię Towarzystwa. Jak wyglądał jubileusz PTA?

Jubileusz PTA, czyli powrót do Bydgoszczy

Uroczystości zaplanowano w Bydgoszczy i nie bez przyczyny. To właśnie w tym mieście, 15 listopada 1982 roku zostało powołane do życia Polskie Towarzystwo Alergologiczną. Sesję jubileuszową poprowadzili prof. Maciej Kupczyk, prezydent PTA oraz prof. Zbigniew Bartuzi, szef Towarzystwa w latach 2015 – 2018.

– Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowa okazja, to czas na wspomnienia, podziękowania i snucie planów na przyszłość – mówił rozpoczynając sesję prof. M. Kupczyk.

Na widowni Teatru Kameralnego w Bydgoszczy nie mogło zabraknąć byłych prezydentów, członków honorowych oraz pracowników PTA. Na uroczystą sesję przybyli również szefowie innych towarzystw medycznych, zaprzyjaźnionych firm oraz przedstawiciele mediów.
Życzenia przesłał w formie video, przewodniczący Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), prof. Stefano Del Giacco. – Chciałbym podziękować Polskiemu Towarzystwu Alergologicznemu za wieloletnią współpracę z EAACI na każdym polu, od spraw podstawowych aż po badania kliniczne – mówił.
List z okazji jubileuszu przesłała również prof. Karina Jahnz – Różyk, krajowy konsultant w dziedzinie alergologii.

Wyróżnieni prezydenci

Uroczystości 40 – lecia stały się również okazją do uhonorowania prezydentów PTA jubileuszowymi dyplomami. Odebrali je: prof. Józef Małolepszy, prof. Barbara Rogala, prof. Bolesław Samoliński, prof. Zbigniew Bartuzi, prof. Marek Kulus oraz prof. Maciej Kupczyk. Na uroczystości nie dojechał prof. Piotr Kuna, ale przesłał nagranie video.  – PTA kończy w tym roku 40 lat. W pierwszym roku po moim stażu podyplomowym, przyszedłem do kliniki i cały zespół wyjechał wówczas do Bydgoszczy zakładać Towarzystwo. Koledzy wrócili bardzo podekscytowani, cały czas się o tym mówiło. Dzisiaj jesteśmy Towarzystwem świetnie zorganizowanym i bardzo silnym – wspominał. – 20 mln Polaków ma w ciągu życia jakieś objawy alergii, jest to choroba cywilizacyjna i społeczna. Wszyscy musimy się więc zjednoczyć i pracować na rzecz informowania pacjentów i lekarzy, jak ważne są choroby alergiczne. Tym bardziej, że stanowią bardzo duże obciążenie dla całego społeczeństwa.

Uroczystości były również okazją do wspomnienia nieżyjących już prezydentów PTA: prof. Bogdana Romańskiego, prof. Tadeusza Płusy oraz prof. Marka Kowalskiego.

Jubileuszowe dyplomy odebrali także członkowie honorowi PTA: prof. Anna Bręborowicz, prof. Krzysztof Buczyłko, prof. Danuta Chmielewska – Szewczyk, prof. Maciej Kaczmarski, prof. Jerzy Kruszewski oraz prof. Ryszard Kurzawa. Specjalne podziękowania odebrała również dyrektor biura PTA, Anna Ben Drissi. – Gdyby nie pani dyrektor, to nasze Towarzystwo nie funkcjonowałoby tak dobrze. Dlatego jesteśmy naprawdę wdzięczni za każdą godzinę pracy poświęconą dla naszego Towarzystwa – mówił prof. M. Kupczyk.
W uroczystej sesji wzięli również udział przedstawiciele wielu towarzystw medycznych współpracujących z PTA. W ich imieniu podziękowania odebrali dr Małgorzata Czajkowska – Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz prof. Zbigniew Doniec, prezes Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej.

Przyjaciele Polskiej Alergologii

Jubileusz PTA

Sesja 40 – lecia stała się też okazją do wręczenia prestiżowych wyróżnień firmom. Otrzymały je przedsiębiorstwa, które na co dzień wspierają Polskie Towarzystwo Alergologiczne i towarzyszą mu w podejmowanych działaniach.

– Tytuł „Przyjaciela Polskiej Alergologii” jest wyróżnieniem bardzo nobilitującym. Przyznajemy go za wsparcie i wieloletnią współpracę. Jest to dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu możemy przygotować nasze wydarzenia edukacyjne i wspierać młodych alergologów. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni – mówił prof. M. Kupczyk.

W zaszczytnym gronie wyróżnionych firm znaleźli się: EMMA MDT, LEK-AM, Adamed, Polpharma oraz AltaSoft.

Jubileusz PTA od początku

Jubileusz PTA

– W życiu każdego człowieka, a myślę, że Towarzystwa również, istnieją takie chwile, kiedy trzeba się zatrzymać, obejrzeć za siebie i zadać sobie pytanie gdzie zmierzamy. Nasza sesja jest nie tylko retrospekcją zdarzeń, które miały miejsce przed laty, ale również kreśli pewnego rodzaju perspektywy przed Polskim Towarzystwem Alergologicznym – mówił prof. Z. Bartuzi, zapowiadając pierwszy wykład, pt. „Jak powstało PTA? Okiem naocznego świadka”. Wygłosił go prof. Krzysztof Buczyłko, który był uczestnikiem wydarzeń sprzed 40 lat i nadal aktywnie działa w strukturach PTA. Opowiedział o początkach alergologii w Polsce oraz o najeżonej przeszkodami drodze do powstania towarzystwa skupiającego alergologów.

Od historycznych rozważań do współczesności przeszedł w kolejnym wykładzie prof. Jerzy Kruszewski. Przywoływał osoby wspierające PTA, najciekawsze konferencje i kongresy, a także przypominał, że alergolodzy to ludzie „z krwi i kości”, dla których praca nie jest jedyną pasją.

Patrząc w przyszłość

Na zakończenie jubileuszowego spotkania o planach na przyszłość, ale także o zasadach działania PTA mówił prof. Maciej Kupczyk.

– Zależy nam na stabilności i jakości, ale staramy się także dążyć do nowoczesności. Propagujemy najnowszą wiedzę i otwieramy się na nowe możliwości, bo musimy dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości – tłumaczył prof. M. Kupczyk.

W tym kontekście szef PTA, wspominał o współpracy z mediami, która umożliwia szersze dotarcie z rzetelną informacją do pacjentów, ale także do decydentów i środowisk medycznych.

– Nie mamy wątpliwości, że przyszłością naszego towarzystwa są nasi młodzi członkowie. Dlatego staramy się ich bardzo wspierać i mamy szereg skierowanych do nich aktywności – mówił szef PTA.

Towarzystwo co roku przyznaje granty naukowo- badawcze dla młodych alergologów, a także granty edukacyjne, które umożliwiają im branie udziału w konferencjach i sympozjach. W przyszłości istotne będą również rozpoczęte już inicjatywy, wśród nich, Koalicja na Rzecz Leczenia Astmy.

Prezydent PTA zwracał również uwagę na zacieśnianie współpracy i kontaktów z decydentami na szczeblu rządowym, na promocję alergologii wśród studentów uczelni medycznych i młodych lekarzy, a także na szeroką współpracę z innymi towarzystwami medycznymi i organizacjami pacjenckimi.

Uroczystości zakończył specjalny program artystyczny, w wykonaniu dwóch pokoleń wybitnych śpiewaków operowych: Małgorzaty Ratajczak, Hanny Okońskiej – Ratajczak, Janusza Ratajczaka oraz Łukasza Ratajczaka. Solistom towarzyszyła orkiestra.

Agnieszka Kalinowska