Pylenie traw na start - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Rok z alergią

Pylenie traw na start

/ 5.

Do przeczytania w 3 minuty
Zaczyna się sezon pylenia roślin, których obawia się większość alergików wziewnych. Mowa o trawach. Nie dosyć, że to one są najczęstszą przyczyną alergii powietrznopochodnych, to w dodatku wyjątkowo trudno się przed nimi ukryć. Pylenie traw spędza Ci sen z powiek? Dowiedz się o nim więcej.

Pylenie traw szybko nas nie opuści

kobieta leży na łące, wokół żółte kwiatki, pylenie traw

Alergicy uczuleni na trawy są na nie narażeni przez wiele miesięcy w roku. Są one najczęstszym powodem występowania alergicznego zapalenia spojówek oraz przewlekłego i sezonowego alergicznego nieżytu nosa [1]. Pierwsze ziarna pyłku traw pojawiły się w tym roku już w ostatnim tygodniu kwietnia. Początek ich pylenia jest łagodny. Wysokie stężenie osiągną pod koniec maja i co gorsze, utrzyma się aż do końca lipca. W niższych stężeniach pyłki traw będą dawały o sobie znać aż do początków października [2]. Osoba, która ma alergię na jeden gatunek tych roślin, najprawdopodobniej będzie reagować także na inne gatunki spośród całej rodziny [3]. Ponadto, ciepła oraz słoneczna pogoda i brak opadów deszczu to warunki, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się ziaren pyłku traw. Co za tym idzie, alergicy odczuwają wówczas zwiększone nasilenie objawów [4].

Wiele gatunków traw

W Polsce wyróżniamy około 160 różnych gatunków traw. Ziarno jej pyłku ma okrągły lub owalny kształt, cienkie ściany i gładką lub granulowaną powierzchnię. W trawach dzikich ziarna te są mniejsze niż u prawnych [5]. Wśród najczęściej występujących gatunków wyróżniamy kostrzewy, do których zalicza się trawa łąkowa, pospolita, kupkówka, tymotka łąkowa, trzcinowa i czerwona. Kolejnymi popularnymi gatunkiem są wiechliny czyli trawa zwyczajna, łąkowa, błotna, rajgras wyniosły i wyczyniec łąkowy. Następnie wymienia się także życice, do których należą trawy wielokwiatowe i trwałe, mietlica pospolita i biaława oraz mozga trzcinowata [6].

Co kryje się w trawie?

pylenie traw, mała dziewczynka na ące

Głównym przedstawicielem traw jest tymotka łąkowa. Najważniejszymi białkami, które się w niej znajdują są Phl p 1 – reaguje na nie ponad 95% pacjentów uczulonych na trawę i Phl p 5, na które reaguje 75% chorych. Phl p 1 jest najbardziej uczulającym alergenem traw. Natomiast Phl p 5 jest najsilniejszym alergenem oddechowym. Warto wspomnieć, że wykrycie przeciwciał wobec obu tych białek w krwi pacjenta, jest istotne pod względem kwalifikacji do immunoterapii. Podawanie ich w procesie odczulania wykazuje dużą skuteczność w leczeniu [7].

Pylenie traw – jakie daje objawy?

Wśród objawów możemy wymienić takie jak:

  • wodnista wydzielina z nosa,
  • kichanie,
  • świąd i niedrożność nosa
  • zaczerwienienie, pieczenie i nadmierne łzawienie spojówek
  • mogą występować również objawy astmy pyłkowej, takie jak: napady kaszlu, duszność, świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej.

Objawy nasilają się zazwyczaj w trakcie spacerów na łące, w czasie sezonu pylenia traw. Mogą dawać o sobie znać także wtedy, gdy jesteśmy blisko miejsca koszenia trawy i przy kontakcie z sianem – także poza sezonem pylenia [8].

Natalia Gajek

[1] Lipiec A., Gawlik R., Myszkowska D., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K. i wsp., Sezon pylenia traw w 2015r. w Krakowie, Lublinie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, we Wrocławiu i w Zielonej Górze, Alergoprofil 2015, nr 4, 25-29.
[2] Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Kalendarz pylenia, https://dlapacjentow.pta.med.pl/baza-wiedzy/kalendarz-pylenia/ [dostęp: 25.04.2023].
[3] Jakowicki W., Pyłkowica, http://www.jakowicki.pl/doc/Pylkowica_objawy_i_leczenie.pdf [dostęp: 25.04.2023].
[4] Rapiejko P., Lipiec A., Paczesny D., Wawrzyniak Z.M., Myszkowska D. i wsp., Bardzo wysokie stężenie pyłku traw w powietrzu wybranych miast Polski w 2011 roku – doniesienie wstępne, Alergoprofil 2011, nr 2, 36-39.
[5] Dadas-Stasiak E., Kalicki B., Jung A., Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii, Pediatr Med Rodz 2010, 6(2), 92-99.
[6] Chrabąszcz K., Trawy w naszym życiu- na podst. Łąkarstwo w Polsce, https://www.sodr.pl/informacje-branzowe/index/Trawy-w-naszym-zyciu/idn:1265 [dostęp: 26.04.2023].
[7] Buczyłko K., Komponenty pyłku traw na przykładzie tymotki, Alergia 2018, 3; 17-23.
[8] Rapiejko P., Alergia na pyłek traw, Medycyna Praktyczna 2014, https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/alergeny/wziewne/61715,alergia-na-pylek-traw [dostęp: 26.04.2023].