Alergolodzy w Krakowie - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Wydarzenia

Alergolodzy w Krakowie

/ 5.

Do przeczytania w 11 minut
NASZ PATRONAT. Po rocznej przerwie na Kurzawiadę ponownie zjechali się eksperci, wykładowcy, alergolodzy oraz lekarze innych specjalizacji, którzy w swojej pracy stykają się z alergiami. Podczas trzydniowego sympozjum nie zabrakło ciekawych wykładów, gorących dyskusji oraz najnowszych światowych trendów w leczeniu i diagnostyce. Alergolodzy w Krakowie ponownie spędzali intensywnie czas.

Alergolodzy w Krakowie, czyli coroczne Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Kurzawiada już tradycyjnie przyciągnęło wielu specjalistów. Tuż przed pandemią odbyło się po raz 25. Na kolejną edycję wydarzenia trzeba było poczekać dwa lata. W minionym roku, ze względu na pandemię, nie doszło do skutku.
– W tym roku zorganizowaliśmy Kurzawiadę z tytułem „nieco inaczej” – tłumaczył prof. Ryszard Kurzawa, pomysłodawca sympozjum.
W wydarzeniu uczestniczyło łącznie około 500 lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin. „Nieco inaczej” ponieważ ponad połowa z nich dołączyła do sympozjum online. Co nie oznacza jednak, że tym razem atmosfera w Operze Krakowskiej była mniej gorąca.
– Podczas trzech dni 34 prelegentów wygłosiło 60 wykładów, podczas różnych sesji, warsztatów, dyskusji pro – contra, a także w nowych blokach wprowadzonych przez przewodniczącego Komitetu Naukowo – Organizacyjnego dr Łukasza Błażowskiego – mówił prof. R. Kurzawa. – Mieliśmy także okazję pokazać dorobek, w niektórych dziedzinach polskiej nauki, który może być cytowany i nie boi się zetknięcia z nauką światową. Co roku będziemy się starali w ten sposób promować osiągnięcia naszych polskich naukowców.

Nowości w alergologii i pneumonologii

Tegoroczna Kurzawiada odbyła się pod hasłem „Postępy w alergologii i pneumonologii”. Rozpoczęła się od wspomnienia zmarłego w tym roku prof. Marka Kowalskiego, współtwórcy polskiej alergologii. W dalszej części eksperci zastanawiali się nad wpływem pandemii COVID – 19, między innymi na alergologię. W dyskusji pro – contra próbowali rozstrzygnąć odwieczny dylemat: IgE-zależna czy IgE niezależna alergia pokarmowa. Która jest klinicznie ważniejsza, kiedy i dlaczego?
Podczas pierwszego dnia sporo czasu zostało poświęcone diagnozowaniu i leczeniu obrzęku naczynioruchowego oraz zastosowaniu adrenaliny podczas wstrząsu anafilaktycznego. Lekarze różnych specjalizacji zastanawiali się także nad sposobami zatrzymania marszu alergicznego.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z najnowszymi publikacjami polskich naukowców w uznanych w sakli międzynarodowej, czasopismach medycznych.
Piątek rozpoczął się od wprowadzenia do diagnostyki molekularnej alergii. Temat kontynuowano również w sobotę, podczas warsztatów EMMA Cafe dla zaawansowanych. Zagadnienie alergii na orzechy ziemne przybliżyli dr Emilia Majsiak oraz dr Łukasz Błażowski.

W programie drugiego dnia sympozjum nie zabrakło również dyskusji ekspertów nad wyzwaniami polskiej alergologii oraz najnowszych wytycznych GINA w terapii wziewnej astmy. Całodniowe wykłady zakończył prof. Krzysztof Buczyłko wykładem „Seks, narkotyki, alkohol i alergie”.

W sobotę, oprócz warsztatów diagnostyki molekularnej, eksperci poruszyli również zagadnienia: alergii na leki czy praktycznych aspektów leczenia ciężkiej astmy. Z dużym aplauzem publiczności spotkała się dyskusja pro – contra dotycząca odczulania w warunkach domowych, przeprowadzona przez prof. Andreę Horvath i prof. Wojciecha Feleszko.

Na koniec nie zabrakło podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie sympozjum oraz zapowiedzi kolejnej Kurzawiady, która została zaplanowana od 3 do 5 listopada 2022 roku.

Agnieszka Kalinowska