Prezentacja raportu “Życie z astmą ciężką” - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Strefa PTA

Prezentacja raportu “Życie z astmą ciężką”

/ 5.

Do przeczytania w 3 minuty
Za nami XVII Forum Organizacji Pacjentów organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wydarzenie to jest okazją do pochylenia się nad sytuacją chorych, ale również opiekunów, pracowników ochrony zdrowia czy wolontariuszy.

Rokrocznie w Forum biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz szeregu organizacji pacjenckich jak Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
W tym roku Prezes Federacji, dr Piotr Dąbrowiecki, który jednocześnie jest członkiem Zarządu Głównego PTA oraz sygnatariuszem Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, omówił wnioski, które dostarczył raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”.
Ten projekt badawczy powstał dzięki oraz pod auspicjami Koalicji na rzecz Leczenia Astmy i pokazuje perspektywę 12 pacjentów. Cieszymy się, że właśnie na takim wydarzeniu nastąpiła oficjalna inauguracja Raportu.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu https://pta.med.pl/zycie-z-astma-ciezka/.
PTA