Źródło alergenowe - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Źródło alergenowe
Organizm lub produkt, który ma w swojej budowie alergen, np. brzoza dla białka Bet v 1 i innych swoich alergenów, mleko krowie dla kazeiny i innych swoich alergenów.