Termostabilny - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Termostabilny
Cecha polegająca na odporności na działanie wysokiej temperatury. Przykładem są alergeny, które w wysokiej temperaturze zachowują zdolność wywoływania reakcji alergicznej.