Termolabilny - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Termolabilny
Cecha polegająca na wrażliwości na działanie wysokiej temperatury. Przykładem są alergeny, które w wysokiej temperaturze tracą zdolność wywoływania reakcji alergicznej.