Swoista terapia alergenowa - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Swoista terapia alergenowa
Inaczej SIT. Rodzaj odczulania skierowany przeciw konkretnej molekule wywołującej alergię pacjenta, która podawana w małych dawkach z czasem powoduje wystąpienie tolerancji układu odpornościowego.