Rekombinanty - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Rekombinanty
Molekuły alergenowe poddane specjalnej obróbce, która poprawia ich właściwości diagnostyczne (w testach) lub lecznicze (w immunoterapii).