Próba prowokacyjna - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Próba prowokacyjna
Polega na poddaniu pacjenta działaniu alergenu, który prawdopodobnie go uczula, by sprawdzić reakcję układu immunologicznego. Co ważne, taka próba ZAWSZE odbywa się w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach i nie wykonuje się jej, gdy istnieje ryzyko wstrząsu anafilaktycznego. Może być wykonywana donosowo, dooskrzelowo, dospojówkowo oraz skórnie.