Polisensytyzacja - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Polisensytyzacja
Stan, gdy pacjent uczulony jest jednocześnie na wiele alergenów.