Pokrzywka - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Pokrzywka
Objaw chorobowy przejawiający się występowaniem bąbli i świądu lub uczucia pieczenia skóry. Może towarzyszyć objawom alergii, ale powodować ją mogą również czynniki niezwiązane z alergią, np. ciepło, zimno, wibracje.