IgE swoiste - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
IgE swoiste
Stężenie IgE w surowicy krwi wytworzone w odpowiedzi na konkretny alergen.