Diagnostyka molekularna - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Słownik
Diagnostyka molekularna
Rodzaj badań pozwalających na określenie konkretnej molekuły wywołującej reakcję alergiczną chorego, a nawet wykrycie pierwotnej przyczyny alergii w przypadku reakcji krzyżowych. Testy opierają się na wykrywaniu we krwi przeciwciał E skierowanych przeciw danej molekule.