Prof. Magdalena Trzeciak - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Autor

Prof. Magdalena Trzeciak

Prof. dr hab. n.med. Magdalena Trzeciak
Specjalista dermatolog- wenerolog, specjalista alergolog. Wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół tematu alergicznych chorób skóry, szczególnie atopowego zapalenia skóry (AZS), kontaktowego zapalenia skóry, pokrzywki. Autorka licznych oryginalnych publikacji naukowych, streszczeń zjazdowych, rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy. Współautorka polskich rekomendacji leczenia pokrzywki, atopowego zapalenia skóry, europejskich zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia AZS oraz stanowisk eksperckich zakresu AZS. Promotor i współorganizator cyklicznych akcji popularno- naukowych i edukacyjnych na temat chorób skóry.  Aktywny członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD). W 2018 r. powołana do Zarządu International Society of Atopic Dermatitis (ISAD).