Dr hab. n. med. Natalia Ukleja - Sokołowska - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Autor

Dr hab. n. med. Natalia Ukleja – Sokołowska

Specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, adiunkt w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy, sekretarz Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół alergii pokarmowej, przede wszystkim w kontekście diagnostyki opartej o komponenty alergenowe z zastosowaniem różnych dostępnych komercyjnie metod, a także w oparciu o innowacyjne, eksperymentalne modele diagnostyczne. W Klinice zajmuje się diagnostyką alergii i nietolerancji pokarmowych, także w oparciu o podwójnie ślepą próbę prowokacji, kontrolowaną placebo. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w czasopismach polskich i zagranicznych.

Wpisy eksperta:

ABC of allergies
2022-11-09
Food allergy is undoubtedly a problem in developed countries. It...