Dr hab. n. med. Andrea Horvath - Strefa Alergii
Strefa Alergii | Autor

Dr hab. n. med. Andrea Horvath

Klinika pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Pediatra, gastroenterolog, szefowa zespołu żywieniowego w Klinice Pediatrii WUM, przewodniczącą Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Członek Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia dzieci oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu dzieci z chorobami dieto-zależnymi m.in. nietolerancjami pokarmowymi, alergią na pokarmy, celiakią oraz zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego. Jest współautorką ostatnich wytycznych dotyczących zasad żywienia zdrowych niemowląt PTGHiZD oraz zasad diagnostyki, leczenia i prewencji dzieci z alergią na białka mleka krowiego PTGHiZD.